top of page
flower-meadow-g3ae4f2d13_1920.jpg

Kandidater til valget 2023

Høsten 2023 kunne du stemme på Folkestyret-lister i hele 4 fylker og 5 kommuner i Norge. Listene består av mennesker som alle vil jobbe for å få innført de 10 prinsippene og flytte mer makt til folket. Folkestyret er ikke et politisk parti og styrer ikke over sine kandidater, hverken med et fastsatt politisk program eller sentral styring. Kandidatene svarer ikke for andre enn seg selv. Ingen av kandidatene har heller stemmetillegg, noe som gjør at velgerne selv kan velge hvilke kandidater de tror kan gjøre den beste jobben for et bedre demokrati i Norge. 

Her presenterer kandidatene seg slik at du kan bli kjent med de.

10 demokratiske prinsipper

  1. Mennesket kan ikke eies av andre og er suveren i egen kropp og sinn

  2. Mennesket har eiendomsrett og forvalter fellesskapet sammen

  3. Menneskets behov som ivaretas av samfunnet tilpasses individuelt

  4. Den demokratiske makten har sitt sete hos individet

  5. Samfunnet styres av folket gjennom en desentralisert styreform

  6. Myndighetene er underlagt folket

  7. Demokratisk makt i samfunnet kan ikke overføres ut av landet

  8. Demokratisk makt i samfunnet som allerede er ført ut av landet tilbakeføres

  9. Rettighetene til naturressursene eies av folket - og kan ikke selges til andre

  10. Naturens regenerative egenskaper og helhet er vårt livsgrunnlag og skal beskyttes

flower-meadow-g3ae4f2d13_1920.jpg
bottom of page