top of page
Skjermbilde 2023-08-03 kl. 19.55.48.png

Nikolay Hauger

1. kandidat Akershus

Født 1974, Bærum, partner/siviløkonom

"Våre politikere har mistet evnen til å levere for folket. Motet er borte, ærligheten forduftet og integriteten en saga blott."

Jeg har alltid stemt ved både kommune og nasjonale valg. Opp gjennom årene har stemmen gått til ulike partier. Til Høyre for å fremme næringsutvikling, til Venstre for å fremme liberalisme og individets unike rettigheter, til AP for å sikre naturressurser på Norske hender, til FrP for å redusere unødvendige skatter og avgifter, til SP for å sikre lokal råderett og et vitalt Norsk landbruk og til KrF for å fremme familien og sunne verdier. 

Siste 5 årene har dessverre vært en åpenbar katastrofe for landet vårt. Lockdown, polarisering, strømkrise, inflasjon, sensur, diskriminering og hemmelighold. En energi- og næringspolitikk som svekker våre unike konkurransefortrinn og konkurransekraft som nasjon, en ensporet helsepolitikk som neglisjerer forebygging, trening, psykisk balanse og individets unike behov, og en sosialpolitikk som innskrenker menneskerettigheter og utviklingsmuligheter. 

Våre politikere har mistet evnen til å levere for folket. Jeg kjenner de ikke igjen lengre. Motet er borte, ærligheten forduftet og integriteten en saga blott.

Video kommer

Stem meg frem dersom du har tillit til at jeg kan gjøre en god jobb for et bedre folkestyre!

Disse demokratiske prinsippene betyr mest for meg:

For meg er individets suverenitet essensielt, samt at myndighetene er underlaget folket og at nasjonal demokratisk makt ikke kan overføres til globale aktører. 

Mennesket kan ikke eies av andre og er suveren i egen kropp og sinn

Vår fødselsrett er å leve et liv i frihet og med individuelt ansvar for å egen utvikling. Ytringsfriheten er essensielt, ingen myndighet kan påtvinge tanker, ideer eller meninger. De kan heller ikke sensurere oppfatninger som er i strid med narrativ eller rådene idelogi. Menneskerettighetene er en bærebjelke i et sunt samfunn. Det er også helt kritisk at individer har rett til alle beslutninger som påvirker egen helse. Informert samtykke og den hippokratiske ed er viktige sikkerhetsmekanismer for å beskytte individet mot maktovergrep.

 

Myndighetene er underlagt folket

Det vil si at samfunnet skal styres av folket gjennom en desentralisert styreform, transparente prosesser og kontinuerlig kritisk søkelys på alle beslutninger og prioriteringer. Makt korrumperer, og total makt korrumperer totalt. Det eksisterer sterke interesser hos myndigheter for å beholde og øke egen makt og innflytelse. Sterke globale og kommersielle krefter søker også å påvirke policy, lovgivning, regulering og subider for egen vinning. Utvikling og investering i samfunnet skal komme folket til gode, ikke et snevert aristokrati og en liten global «elite». 

 

Demokratisk makt i samfunnet kan ikke overføres ut av landet

Dette vil resultere i et svekket Norge, et utsatt næringsliv, og en splittet befolkning frarøvet rettigheter og hardt opptjente midler. Til fordel for globale og multinasjonale giganter, ikke valgte europeiske byråkrater og overnasjonale institusjoner. En forvitring av sunt lokalt folkestyre og fremvekst av en skummel totalitær verdensorden. All demokratisk makt i samfunnet som allerede er ført ut av landet tilbakeføres, være seg knyttet til blant annet EU/EUS, FN og WHO. Dette vil også si at rettighetene til naturressursene eies av folket, og kan ikke selges til andre. Alle konsesjoner og rettigheter til energiutvikling eller annen utvinning av naturressurser (f.eks. vindkraft konsesjoner som eies av utenlandske aktører i skatteparadis) må reverseres. ​

Disse endringene ønsker jeg å gjennomføre lokalt:

Jeg er for større frihet til individ og lokalsamfunn. Praktisk sett og innafor mandatet til fylket innebærer dette:

  1. Fritt skolevalg.

  2. Fjerne / redusere alle unødvendige skatter. Må følges av forenkling, avbyråkratisering og effektivisering.

  3. Økt investeringer lokalt som fremmer helse, velvære og kompetanseutvikling for fremtiden (idrett, kultur, helse og skole). Vil kreve omfordeling fra andre områder.

bottom of page