top of page
Elisabeth Bryn.jpg

Elisabeth Bryn

5. kandidat Stavanger

17. kandidat Rogaland

Født 1966, Stavanger, miljøterapeut 

"Vi lever i en ny tid som trenger nye fremtidstanker. I dag er markedskreftene sterkere enn menneskekraften! Denne virkeligheten har skapt samfunnet vårt i ubalanse!"

- Vi kan ikke løse problemer, med å tenke på samme som når vi skapte dem, sa Albert Einstein. Vi lever i en ny tid som trenger nye fremtidstanker. I dag er markedskreftene sterkere enn menneskekraften! Denne virkeligheten har skapt samfunnet vårt i ubalanse!

Et stekt samfunn er aldri sterkere enn sitt svakeste ledd, - styrken finner vi i nærhet, felleskap og forskjeller! I dag har ytre «globale» instanser, for mye makt over individ og lokalsamfunn. Handlekraften til individ og samfunn, minner om en «saga blott». «Bare den som har steinen i skoen, kan fortelle hvor steinen trykker». I et sterkt og levendegjort samfunn, - trenger vi nærhet på alle plan! 

 

Dette kan vi skape ved at alle beslutninger tas nærmest mulig, - den og de, saken gjelder.

Et sterkt og blomstrende samfunn skaper vi også når vi har nærhet mellom mennesker, nærhet til planter og dyr og nærhet til oss selv. Når vi skaper et felleskap som er raust og inkluderer overfor mangfoldet og forskjeller, får samfunnet tilgang til store menneskelige ressurser. 

I et samfunn med gode vekstbetingelser, kan individets iboende potensial, blomstre til fellesskapets glede!

Stem meg frem dersom du har tillit til at jeg kan gjøre en god jobb for et bedre folkestyre!

Disse demokratiske prinsippene betyr mest for meg:
 

Disse endringene ønsker jeg å gjennomføre lokalt:

 

Vi lever i en ny tid, som krever nytenkning i skolen! AI er en del av vår nye virkelighet! I en årrekke har politiker ropt; kunnskap, kunnskap, kunnskap! 

 

Gårsdagens skole med fokus på «programmering» av kunnskap, har utgått på dato. Dette ensidige fokuset har resultert i mye meningsløshet for mange elever. 

For et menneske, er forståelse, mening og opplevelsen av sammenheng, - viktigere enn kunnskap.

Skal fremtidens skole gi økt menings opplevelse for elevene, må skolen tilby høy relevans mellom læringsprosess og livssammenheng. 

I vår nye fremtids skole, må fokus handle om å skape engasjerte og inspirerte eleven, i et læringsmiljø der elevene utvikler både livsmening og egne meninger.

Vår nye femtids skole må tilby et læringsrom som utvikler relasjonssterke elever, elever som forstår seg selv og andre, elever som har lært hva «nøkkelen» til ekte samspills glede er. Grunntanken må handle om at fellesskapet styrkes når den enkelte elevs unike og kreative potensiale får blomstre!

Stem folkestyrer om du mener vi trenger nytenkning i skolen og et samfunn der beslutningene tas nærmest mulig, - den og de det gjelder.

bottom of page