top of page
Kjell Tjetland.jpg

Kjell Tjetland

9. kandidat Stavanger

9. kandidat Rogaland

Født 1964

"Mange har ikke lenger tro på at politikere jobber for det beste for folket!"

Et folkestyre - det burde være en selvfølge, men det er det ikke lengre. En stor del av befolkningen har ikke lenger tro på eller tillit til at politikere jobber for det beste for folket, men heller for dem selv. I tillegg, eller kanskje som en konsekvens av det over, så er og forblir alt for mange alvorlige feil i samfunnet uløst. Jeg stiller til valg for Folkestyret fordi jeg ønsker å bidra til at dette endres.

Video kommer

Stem meg frem dersom du har tillit til at jeg kan gjøre en god jobb for et bedre folkestyre!

Disse demokratiske prinsippene betyr mest for meg:


2. Mennesket har eiendomsrett og forvalter fellesskapet sammen.

6. Myndighetene er underlagt folket.

 

9. Rettighetene til naturressursene eies av folket - og kan ikke selges til andre.
 

Vi er alle født på den samme jordkloden og bør alle ha de samme rettighetene til å ferdes fritt og i pakt med naturen. Da kan vi ikke ha at noen skal ha et kunstig forsprang til disse rettighetene. Kapitalismen blir menneskets bane i så måte, om vi ikke stopper dens vei til stadig nye høyder. For å få til en best mulig sameksistens trenger vi et samfunn - samfunnet er til for mennesket, og ikke motsatt.

Disse endringene ønsker jeg å gjennomføre lokalt:

 

Alle samfunnslag trenger å spille på lag. I kapitalismens ånd har vi i stedet endt opp med at alt og alle er i konstant konkurranse. 

Vi er store på integrering. Det eneste vi trenger er inkludering.

Samfunnets viktige funksjoner spiller i dag falitt. Politi, rettsvesen, helse og sosialtjenester, skole, mat, energi, transport og demokratiet er viktige sider av et samfunn, som - når de ikke fungerer slik de skal - produserer tapere, uskyldige ofre og urimelige kostnader for både samfunnet og enkeltindivid.

Alt dette gjelder både på individnivå, lokalt, nasjonalt og globalt, og alle disse perspektivene er innbyrdes avhengige - akkurat nå er det lokalvalget som gjelder.

bottom of page