top of page
Roger Dyrøy_edited.jpg

Roger Dyrøy

2. kandidat Bergen

1. kandidat Vestland

Født 1981, Bergen

"Grunnlovens plass må styrkes, i dag undergraves den og trues av makteliten i hovedstaden."

Jeg stiller til valg for Folkestyret fordi Bergen og Norge trenger et reelt alternativ til de etablerte partiene. Jeg ønsker å være en embedsmann for folket, beskytte barna og de eldre, samt syke og svake grupper. Folkeopplysning er mangelvare i dag, og fagetatene i Oslo brukes politisk. Slik kan vi ikke ha det, og mitt bidrag vil være å informere Vestland og Bergens befolkning i samarbeid med det verdensledende fagmiljøet på Haukeland og andre viktige institusjoner. Kvaliteten på de kommunale tjenestene må opp, og vi trenger å tenke nytt, men ikke nødvendigvis mer digitalisering og administrering. Men å frigjøre menneskelige ressurser i større grad. 

Video kommer

Stem meg frem dersom du har tillit til at jeg kan gjøre en god jobb for et bedre folkestyre!

Disse demokratiske prinsippene betyr mest for meg:

Folkestyrets prinsipper er alle gode og mange av prinsippene omhandler individet og Norges grunnlovsfestede rett til frihet og selvstendighet. Grunnlovens plass må styrkes, i dag undergraves den og trues av makteliten i hovedstaden, og dette er problematisk av flere grunner. Norge trenger Bergen som en motvekt til det som foregår i Oslo, som langt på vei styres fra Brussel. EØS er en hemsko for landet vårt og avtalen bør avsluttes ASAP. EØS kan erstattes med bilaterale avtaler. Både ACER og Paris-avtalen henger sammen med EØS, fjerner vi den så fjerner vi problemet, særlig for fiskeindustrien, men også for mange andre sektorer som strøm/energi og industri. Arbeidsplasser, skatteinntekter og velferdsgoder vil øke som følge av dette. Vi har jo alle ressursene her på Vestlandet!   

 

Forsvar og beredskap er en forutsetning for fred og frihet. Her trenger vi en gjennomgang av tilfluktsrommene, som må prioriteres istandsatt. Prioritere Politiet som må være tilgjengelig for publikum, både på telefon, kontor hver dag hele uken og selvsagt ute. Raseringen av beredskapen må ta slutt, og sentraliseringen på reverseres til fordel for innbyggerne. 

Kommunale tjenester må evalueres kontinuerlig av innbyggerne selv. 

 

Disse endringene ønsker jeg å gjennomføre lokalt:  

Helse er grunnleggende for å fungere og ha en godt liv. Vi husker alle Giardia-utbruddet i 2004, hvor tusenvis av bergensere ble syke av vannet. Vi må sette folkehelse i fokus og sikre trygt drikkevann til alle i Bergen og Vestland. Her må det investeringer til, for det er en formidabel jobb som ligger forran oss. Vedlikehold av vei og vannrør er kritisk om Vestlandet skal fungere og levere, vi kan ikke bare reparere. Rassikring må også på plass, det holder ikke med smuler når det er svære steinblokker som faller ned på E16. 

 

  1. Legge til rette for bil i Bergen, og fjerne bomringen vil ha høy prioritet for meg. Det er en fordyrende måte å finansiere kommunen på som legger stein til byrden for mange barnefamilier. Men også fordi det inbefatter ulovlig overvåking og begrenser bevegelsesfrihet, som er en grunnlovsfestet rett. 

 

  1. Reversere Bybanen over Bryggen, for å hindre et evigvarende prosjekt som vil ødelegge for all turisme og næringsliv i årevis. Bergen har allerede mange elektriske busser, som ikke trenger noe spor og kan bruke de samme veiene. I verste fall vil Bybanen gjøre kollektivtilbudet i Bergen dyrere og dårligere for reisende i lang tid. Vi kan bygge mange bil- og sykkelveier med pengene vi sparer, kostnadene til Bybanen løper allerede løpsk. 

 

  1. Satse på olje og gass, og stoppe fordyrende vindmøller som legger beslag på naturressurser og øker prisen på strømmen. Samt stoppe sløsingen med CO2-lagring i Øygarden, som utgjør en unødvendig stor risiko for lokalbefolkningen.

 

(NB: I disse forslagene så ligger det potensiale for innsparinger på flere hundre milliarder.) 

bottom of page