top of page

Svanhild Lyssand

7. kandidat Vestland

Født 1950, Os, pensjonist (tidl. intensivsykepleier)

"Det er vi folket som kjenner og veit våre behov og ønsker."

Eg stiller til valg for Folkestyret for NO trenger vi makta tilbake til folket. Det er vi folket som kjenner og veit våre behov og ønsker. For å bli hørt og sett trenger vi eit folkestyre som går inn for mer desentralisering.

Stem meg frem dersom du har tillit til at jeg kan gjøre en god jobb for et bedre folkestyre!

Disse demokratiske prinsippene betyr mest for meg:

-Menneske kan ikke eies av andre, og alle er suveren i egen kropp og sinn.

-Myndighetene er underlagt folket. Vi folket er arbeidsgiverne og finansierer styresmaktene som skai lytte til oss med stor respekt.

-Rettighetene til naturressursene eies av folket -og kan ikke selges til andre.

 

Naturresursene er vår trygghet og eit folkestyre skal kunne ivareta dette svært viktige prinsippet. Sjølvberging via naturresurssene våre er grunnleggene for å ivareta folket og landet vårt.

Disse endringene ønsker jeg å gjennomføre lokalt:  

Eg ønsker eit folkestyre som prioriterer familien først ,så folket generelt, deretter landet Norge og kan i neste omgang hjelpe andre.  

-Desentralisering av skuler og barnehager. Det handler om trygghet, trivsel og fellesskap nok kvalifiserte folk til å arbeida med barn, eldre og sjuke. 

-Lag, organisasjoner og frivillighet skal føla seg sett og hørt. Eg har opplevd at kommunalt skriftlig vedtak som for meg og andre har fungert i over 40 år blir tatt fra oss. Det gjelder blir og henting av restavfall nær husstanden. Tilbudet skulle vært utvida til fleire meine eg.

Intensjonen med Folkestyets 10 prinsipper (ikkje partiprogram som ein er låst til) er unik, og difor står eg på Folkestyret-listen.

bottom of page