top of page
Britt Bjørgård.jpeg

Britt Randi Bjørgård

7. kandidat Oslo

Født 1959

"re samfunn må organiseres og tilpasses menneskets og naturens behov og ikke omvendt."

Jeg stiller til valg for Folkestyret fordi jeg lenge har sett at våre politiske systemer, institusjoner og samfunnssystemer ikke lenger ivaretar menneskers helhetlige behov. I de siste 30 årene har begrepet demokrati og folkets reelle innflytelse på samfunnets retning og utvikling blitt uthulet og forringet gjennom utallige sentraliseringsprosesser samt at det er inngått en rekke globale avtaler som legger premissene for nasjonal og lokal politikk, slik at Norge ikke lenger er en demokratisk og suveren nasjonalstat. 

 

Derfor trenger vi nå en innovativ og demokratisk folkebevegelse, slik som Folkestyret som kan bidra til å forankre universelle verdier, menneskerettigheter og demokratiske prinsipper for å etablere selvstyrte, suverene og autonome lokalsamfunn og styrke Norge som nasjonalstat. En suveren nasjon som samarbeider og lever i fredelig sameksistens med andre nasjoner. 

 

Jeg inspireres av at vi vil jobbe aktivt for folkets beste, for å ta tilbake makten over våre felles ressurser, samfunnsutviklingen og innføre et ekte demokrati, der mennesker har rett til å tjene til livets opphold, glede seg over og nyte fruktene fra sin innsats. Makten skal være i folkets hender, ikke hos nasjonale og internasjonale institusjoner og byråkrati. Vårt arbeid er av folket, vi jobber med folket og for folket. 

Video kommer

Stem meg frem dersom du har tillit til at jeg kan gjøre en god jobb for et bedre folkestyre!

Disse demokratiske prinsippene betyr mest for meg:
#1 Mennesket kan ikke eies av andre og er suveren i egen kropp og sinn

 

Jeg mener at mennesket er født naturlig kreative, ressursfulle og hele med et enormt potensial. Mennesker er både biologiske og energetiske og vi er inne i en sterk oppvåkning av vår høyere bevissthet, noe som vil påvirke hvordan vi organiserer samfunnet, fordeler makt og ressurser, hvordan vi best mulig kan ivareta helse, helbredelse og den enkeltes unike utvikling. 

 

Mennesket har ubetinget og full autoritet i eget liv. Ingen utenforstående kan initiere, insistere, manipulere eller overtale mennesker til å ta valg som strider mot deres frie vilje og deres universelle menneskerettigheter. Ingen myndigheter skal kunne gjennom forandring av lovverk eller regelverk, der konsekvensen blir at et menneske (uansett alder) tvinges med makt, til å endre adferd eller må ta valg som kan skade deres livslange helse, velvære, livsopphold eller velstand. Ethvert menneske har ansvar for sitt eget liv, fysisk, mentalt, emosjonelt og åndelig og samfunnet skal være en aktiv medskaper for at vi skal utvikle og ta vare på alle sider av oss selv, tjene helheten til fordel for seg selv og andre, samt kunne leve verdige og meningsfylte liv i alle faser av livet. 

 

#3 Menneskets behov som ivaretas av samfunnet tilpasses individuelt

 

Menneskets liv, helse og utvikling er samfunnets viktigste ressurs. Samfunnet må utvikles helhetlig og bygges for å ivareta menneskers behov for; 

egen bolig, energi og varme

tilgang til ren, organisk og næringsrik mat

tilgang til rent vann

rikelig tilgang til rekreasjonsområder og natur også i urbane strøk 

mulighet til livslang utvikling og læring

å kunne tilføre samfunnet noe som gir mening ut fra hvem de er, sine talenter og potensial

inntekter som gjør dem i stand til å leve verdige liv 

trygge og gode samfunn bygget på en anerkjennelse av menneskers gudommelige potensial, aksept av menneskers unikhet, inkludering, felleskap, bevisst kommunikasjon og kreativt og fredelig samarbeid.  

 

#10 Naturens regenerative egenskaper og helhet er vårt livsgrunnlag og skal beskyttes

 

Mennesker er en del av naturen. Vi trenger å lære og gjenopprette forbindelsen med naturen og tilpasse samfunnets utvikling i harmoni med naturens premisser, dens sykluser og biologi samt benytte den visdom og rikdom til det beste for helheten.  

 

Naturen er ikke vår fiende, hverken dens beskaffenhet, biologi eller genmateriale, som har et enormt potensialt. Biologisk materiale skal ikke være gjenstand for kommersialisering, manipulasjon eller erstattes med syntetisk biologi.  

 

Vi vil utvikle og benytte eksisterende teknologi og tilrettelegge for mulighet til å spille på lag med naturen for å helbrede skader i jord, vann og luft samtidig som vi kan høste de gavene jorden har å gi oss. 

 

Natur- og miljøvern skal utføres i henhold til menneskers nasjonale og lokale behov, helse og velferd og ikke tilpasses FN/WEF sin «4 industrielle revolusjon» som i prinsippet er designet for å overføre makt og rikdom til en transatlantisk oligark elite gjennom ikke valgte og udemokratiske overnasjonale organisasjoner og institusjoner. Agenda 2030/50, 

 

Vi må for enhver pris beskytte våre biologiske livsformer inkludert menneskehetens menneskelighet og bevissthetsevolusjon mot syntetiske og teknologiske livsformer slik som KI, kjønnsideologi og transhumanisme.

Disse endringene ønsker jeg å gjennomføre lokalt:

 

Jeg mener samfunnets høyeste verdi er mennesket og alt naturlig liv og biologi.  

Vi står ovenfor mange utfordringer i vår tid. Men det er noen ting som jeg synes er viktig og svært presserende og som på mange måter henger sammen: 

 

Desentralisering av makt og ta tilbake råderett over felles ressurser. Våre samfunn må organiseres og tilpasses menneskets og naturens behov og ikke omvendt.

 

Forandre utdanningssystemet fra formidling av systematisert ideologi og teori til erfaringsbasert læring, utvikling av nye ferdigheter der det legges vekt på det enkelte barns unike gaver og talenter, slik at de utvikler sitt høyeste potensial som menneske. Undervisning og ikke indoktrinering. 

Fokus på helhetlig, helse og velvære, fysisk, mentalt, emosjonelt og spirituelt (biologisk og energetisk helse) – der vi tradisjonelle sykehus utvikles til helhetlige healing og velværesentre. 

Barn og unges oppvekstsvilkår. «Leve ikke bare bo» ved å begrense sentralisering og sterk urbanisering. Her kan også nevnes kritisk vurdering av utrulling av smartbyer og C40 konseptet. Nei til smartbyer, C40 konseptet/15 minutters byer, digital overvåkning og kontroll. 

Redusere og avskaffe utgifter til bompenger. 

Avslutte dyre klimatiltak og starte planlegging og arbeid for å bedre miljø på en helhetlig måte. 

Jobbe for økt selvforsyning av lokal/kortreist mat bygget på naturlig biologi og forby syntetisk lab-kjøtt, proteinpulver fra insekter og ultraprosessert mat.

bottom of page