top of page
Sonja Hegge_edited.jpg

Sonja Hegge

2. kandidat Akershus

Født 1976, Asker, miljøterapeut 

"Folkevalgte må forstå at de er folkets tjenere - ikke sjefer!"

Frihet og respekt for menneskeverdet er viktige verdier for meg. De siste tre årene har jeg og mange med meg følt mer og mer på følelsen av at noe er galt i samfunnet. At vår frihet som individer i samfunnet er blitt mer og mer innskrenket og at våre liv i stadig større grad styres av ytre omstendigheter og reguleringer. Bestemmelser og begrensninger har trengt seg lenger og lenger inn i privatsfæren. Jeg ønsker å jobbe for et samfunn og en framtid som barn, unge, voksne og eldre skal kunne glede seg og kjenne at samfunnet et fritt og trygt. Jeg har stor tro på at vi mennesker kan samarbeide og skape et trygt og godt samfunn med rom for alle. 

Jeg har tro på at avgjørelser tas best av de som er direkte påvirket av avgjørelsene og derfor trenger vi et mer desentralisert styre i Norge. Jeg tror også at det er viktig at folk opplever at de har påvirkningskraft til å være med å bestemme i samfunnet de lever i, for å føle seg tilfreds og engasjert i eget samfunn. Derfor mener jeg at vi trenger et mer reelt demokrati og økt bruk av folkeavstemninger. Med dagens teknologi vil folkeavstemninger være relativt enkelt å gjennomføre og en fantastisk mulighet for alle til å kunne være med å ta stilling til saker som har betydning for deres liv.

Stem meg frem dersom du har tillit til at jeg kan gjøre en god jobb for et bedre folkestyre!

Disse demokratiske prinsippene betyr mest for meg:
 

Jeg stiller meg sterkt bak alle Folkestyrets ti prinsipper. Men, dersom jeg skulle plukket ut de tre som opptar meg mest akkurat nå så er det prinsipp nummer 1: Mennesket eier seg selv og er suveren i egen kropp og sinn. Inntil for få år siden tenkte jeg at dette var en selvfølgelighet som alle var enige i, i et demokrati. De siste årenes politikk har vist oss at det finnes mennesker som mener de har rett til å bestemme over andres kropp og sinn i form av tanker om tvangsvaksinering og begrensninger i ytringsfrihet gjennom hets og moralisering som igjen har ført til både strukturell sensur og selvsensur i frykt for reprimander. I et godt og trygt samfunn er retten til å bestemme over egen kropp og retten til å mene og diskutere på en respektfull måte helt grunnleggende og sentralt i et ekte demokrati.

Prinsipp nr 6. Myndighetene er underlagt folket. Historien har vist oss at får mye makt på få hender korrumperer. Det er viktig at våre folkevalgt er sitt mandat bevisste og forstår at de jobber FOR folket og er folkets tjenere, ikke sjefer.

Prinsipp nr 10: Naturens regenerative egenskaper og helhet er vårt livsgrunnlag og skal beskyttes. Alt henger sammen. Menneskeheten trenger naturen for å leve og overleve. Vi er en del av naturen og må derfor også ta vare på naturen og leve i tråd med naturen for å leve på denne planeten.

Disse endringene ønsker jeg å gjennomføre lokalt:

 

I mitt lokalsamfunn ønsker jeg å jobbe spesielt for at alle skal ha enkel tilgang og bruksrett til naturen. Det skal være lett for alle, barn, unge og eldre, å komme seg ut i naturen, friområder og grøntarealer uansett hvor de bor. Nye boligområder og byggeprosjekter må spres ut slik at innbyggerne alltid har gåavstand til natur og friområder. I dag ser vi stadig fortetting og små grønne «lunger» bygges igjen slik at avstanden til marka, skogen, sjøen blir stadig lengre og i større og større grad kun tilgjengelig for de som har bil eller er spreke nok til å sykle langt. I dag vet vi mye om viktigheten av tilgang på natur for trivsel, fysisk og psykisk helse og må derfor legge til rette for dette, der hvor folk bor og oppholder seg i det daglige.

Jeg ønsker også en langt bedre utbygging av kollektivtrafikken. Bussene må gå oftere og flere steder, det bør være gratis parkering ved alle togstasjoner og de større bussterminalene, samt at billettpriser bør senkes drastisk. Vi må også bort ifra soneinndelingen i lokal kollektivtrafikk. En billett bør ha en lav pris, uavhengig om du sitter på bussen i to eller ti stasjoner. Det bør også vurderes å gjøre kollektivtilbudet helt gratis for alle under 19 år. 

Fritt skolevalg for alle elever, også i videregående skole. 

Bevaring og eventuell utvidelse av tilbudet om åpne barnehager og bedre tilrettelegging for de familiene som ønsker å utsette barnehagestarten til barnet fyller 3 år.

bottom of page