top of page

Hege Kristin Kjærvoll

13. kandidat Rogaland

Født 1974

"Jeg ønsker et mer ekte, ærlig og transparent demokrati i Norge!"

Jeg stiller til valg for Folkestyret fordi jeg ønsker at makten skal tilbakeføres til dere, til OSS - folket. Derav Folke - Styret. Per idag har vi et samfunn hvor demokratiet er i ferd med å forvitre, hvor ytringsfriheten er truet, hvor vi stadig blir underlagt overnasjonale lover og krav fra private aktører med økt overvåkning og mindre frihet over både kropp og sinn. Mye av makten er plassert hos noen få som ikke nødvendigvis lytter til Folket og som heller ikke ser konsekvensene av mangeårig dårlig forvaltning av våre felles ressurser, både de økonomiske, men ikke minst de flotte naturressursene vi har i dette landet.
 

Stem meg frem dersom du har tillit til at jeg kan gjøre en god jobb for et bedre folkestyre!

Disse demokratiske prinsippene betyr mest for meg:
 

Jeg stiller meg bak Folkestyrets ti demokratiske prinsipper, og de 3 som ligger mitt hjerte nærmest er først og fremst prinsipp nr 1: ALLE mennesker eier seg selv. Ingen kan bestemme over deg eller din kropp. Den er din. Det er DU som er i førersetet. INGEN andre!

I tillegg støtter jeg 100% at den demokratiske makten har sitt sete hos individet. Som Astrid Lindgren så fint sa det, «Når mennesker med makt slutter å lytte til folk, er det på tide å bytte dem ut»
Makten må tilbakeføres til deg og meg, OSS, i fellesskap! Vi har ikke et fungerende demokrati når folket ikke blir hørt og innbyggernes ve og vel stadig vekk blir nedprioritert.
Dine og mine rettigheter skal i teorien være beskyttet gjennom grunnloven, men i prakis fungerer det ikke sånn lengre. Vi er i ferd med å sentraliseres ut i verden og styres av overnasjonale privateide selskaper som i større grad preger hva vi her i Norge skal eller ikke skal få lov til. 

Dette må stoppes, for jeg tror det vil få katastrofale konsekvenser for samfunnet vårt i framtiden. 

Og sist men ikke minst, naturressursene eies av folket, politikere skal ikke selge ut det du og meg eier i fellesskap. Naturen er livsgrunnlaget vårt, den er hele grunnlaget for lufta vi puster inn og maten vi produserer og spiser, og den må beskyttes for kynisk kapitalisme og ødeleggelse. 

Disse endringene ønsker jeg å gjennomføre lokalt:

 

Hvis jeg blir valgt inn som folkevalgt ønsker jeg å bidra til å gjennomføre noen viktige endringer i mitt lokalsamfunn.

Først av alt så er jeg i likhet med deg en innbygger i Norge. Og for meg, så er produksjon av lokale trygge råvarer viktigere enn noen gong før, og jeg mener at egenberedskap bør settes høyt på dagsordenen. Dette vil ha mye å bety for å ivareta lokalsamfunnet og arbeidsplasser, og ikke minst tror jeg vi vil bli i stand til å ivareta innbyggernes generelle helse bedre gjennom egenproduksjon av trygge råvarer.

Jeg ønsker og at innbyggerne i lokalsamfunnet skal ha og kjenne på eierskap til alt det flotte Norge byr på. Føler vi eierskap, fører dette ofte til større samfunnsengasjement både sentralt men og i lokalsamfunnet. Ved å legge til rette for å skape nærhet i lokalsamfunnet enten det gjelder bygd eller by, kan man skape romslige og trygge rammer for innbyggerne.
Og det viktigste av alt i så måte tror jeg blir å legge til rette for å begynne med direkte folkeavstemninger både lokalt og sentralt i viktige saker som angår deg som innbygger i et lokalsamfunn, men ikke minst som medeier i Norge AS.

Derfor, stem Folkestyret dersom du i likhet med meg ønsker et mer ekte, ærlig og transparent demokrati i Norge.

bottom of page