top of page
Eva Svarverud HIGHRES.jpg

Eva Svarverud

6. kandidat Tønsberg

7. kandidat Vestfold

Født 1958, Ernæringsterapeut 

"Jeg stiller til valg fordi jeg vil være med å ta ansvar for å få ryddet opp i det jeg anser som urimelige handlinger mot folk i Norge og for så vidt i verden forøvrig."

Jeg stiller til valg fordi jeg vil være med å ta ansvar for å få ryddet opp i det jeg anser som urimelige handlinger mot folk i Norge og for så vidt i verden forøvrig.

Stem meg frem dersom du har tillit til at jeg kan gjøre en god jobb for et bedre folkestyre!

Disse demokratiske prinsippene betyr mest for meg:

  • Mennesket kan ikke eies av andre og er suveren i egen kropp og sinn

  • Mennesket har eiendomsrett og forvalter fellesskapet sammen

  • Menneskets behov som ivaretas av samfunnet tilpasses individuelt

 

Fordi, dersom menneskene ikke lenger har "eiendomsrett" styring over seg selv og sin egen kropp, har vi ikke grunnlag for å styre samfunnet heller.

Disse endringene ønsker jeg å gjennomføre lokalt: 

  • Folks mening, som for eks. når det gjelder 5G og vindmøller, kan ikke settes til side. Dersom vi i Tønsberg ikke ønsker å bli en 15-miutters-by, og det tror jeg ingen ønsker, skal det heller ikke presses på oss av folk vi ikke aner hvem er.

  • Tønsberg må bli den byen der folk får velge fritt hvilke helsetilbud de ønsker, og alt skal stilles til disposisjon på lik linje: Ønsker man såkalt "alternativ behandling", må det gis tilskudd til det på lik linje med det som kalles "skolemedisinsk".

  • Skatter og avgifter må bort, samfunnet må ordne sine finanser på en annen måte, det finnes penger nok i verden og vi i Tønsberg skal gå foran med et godt eksempel.

bottom of page