top of page
Vis nylige bilder.png

Tor Braut

4. kandidat Rogaland

Født 1955, Haugesund, pensjonist

"En forutsetning for et velfungerende demokrati er et engasjert folk. Politiske avgjørelser må tas i samråd med dem som blir berørt."

Jeg stiller på Folkestyret-listen fordi jeg ønsker å bidra til at demokratiet i Norge blir styrka. Folkestyret er basert på ti grunnleggende prinsipper som alle har som mål å sikre rettighetene til enkeltmennesker og landet vårt. Disse prinsippene må være styrende for de politiske valgene vi gjør. Folkestyret er ikke et parti, men en folkebevegelse der folk flest oppfordres til å delta i diskusjonene for å finne gode løsninger på de utfordringene vi står overfor. Folkeavstemminger må bli mer brukt.

Video kommer

Stem meg frem dersom du har tillit til at jeg kan gjøre en god jobb for et bedre folkestyre!

Disse demokratiske prinsippene betyr mest for meg:

Alle Folkestyrets 10 prinsipper er viktige, men jeg vil spesielt framheve prinsipp nr 1: 

Mennesket kan ikke eies av andre og er suverent i egen kropp og sinn.

Retten til å bestemme over egen kropp og helse er helt ukrenkelig. Vi er alle ansvarlige for vår egen helse. Vi må selv få velge hvilke medisiner og behandlinger vi mener er best for oss. At noen politiske partier ønsker å innføre vaksinetvang er helt uakseptabelt og det må på ingen måte bli noe vi godtar.

To andre prinsipp jeg mener er spesielt viktige er

7: Demokratisk makt i samfunnet kan ikke føres ut av landet og 

8: Demokratisk makt i samfunnet som allerede er ført ut av landet tilbakeføres.

 

Vi opplever nå at mer og mer makt overføres fra Norge til overnasjonale organer. Det norske folket har sagt nei til EU i to folkeavstemminger, men likevel blir avgjørelser på stadig flere områder flytta til EU/EFTA's organer. I disse dager arbeider verdens helseorganisasjon (WHO) for å overta retten til å  bestemme hvordan vi i Norge (og verden forøvrig) skal håndtere helseutfordringer. WHO er en ikke-demokratisk organisasjon, men i stor grad styrt av økonomiske interesser. Den demokratiske styringa må tilbakeføres til Norge.

Disse endringene ønsker jeg å gjennomføre lokalt:

Det er viktig at Norge øker selvforsyningsgraden for mat. Dyrket og dyrkbar jord må bli tatt vare på og brukt til matvareproduksjon. Men jorda må behandles med respekt - vi må ikke ødelegge den med kjemiske stoffer som ødelegger det mikrobiologiske livet som planter og i neste om gang dyr og mennesker er så avhengige av. Styrking av lokal, økologisk matvareproduksjon er viktig.

En forutsetning for et velfungerende demokrati er et engasjert folk. Politiske avgjørelser må tas i samråd med dem som blir berørt. Jeg vil arbeide for at flere saker kan avgjøres ved folkeavstemminger.

bottom of page