top of page
Melinda Merunada HIGHRES(1).png

Melinda Maria Merunada

8. kandidat Akershus

Født 1977, Jevnaker, lektor

"Jeg stiller til valg for Folkestyret, fordi jeg er for individuell frihet til å bestemme over egen kropp og eget liv."

Jeg stiller til valg for Folkestyret, fordi jeg er for individuell frihet til å bestemme over egen kropp og eget liv. Jeg opplever at Folkestyrets sine 10 demokratiske prinsipper harmonerer med hvordan jeg tenker. Jeg ønsker å jobbe utifra disse prinsippene for et styrket demokrati, åpenhet, ytringsfrihet, naturressurser og menneskerettighetene. 

Stem meg frem dersom du har tillit til at jeg kan gjøre en god jobb for et bedre folkestyre!

Disse demokratiske prinsippene betyr mest for meg:

De 3 viktigste demokratiske prinsippene som er viktigst for meg er:

 

«Mennesket kan ikke eies av andre og er suveren i egen kropp og sinn». Jeg opplever at det er viktigere enn noensinne i dag til å ta tilbake kraften til enkeltmennesket, slik at hver og en selv kan bestemme over sin egen kropp og sitt eget liv, spesielt når det kommer til helse.

Også prinsippet, «den demokratiske makten har sitt sete hos individet,» er av samme grunn viktig for meg. Det er spesielt viktig at forskning kring helsespørsmål frigjøres fra interesse-påvirkning slik at det bedre kan tjene folket med nøytral kunnskap. Videre må helsevesenet frigjøres fra farmasøytisk industri, og kommersielt fokus, slik at det bedre kan ha fokus på en helhetlig, balansert og regenerativ helse og individets muligheter til å ta vare på sin egen helse.

 

Videre står jeg bak prinsippet om at «naturens regenerative egenskaper og helhet er vårt livsgrunnlag og skal beskyttes», ettersom naturens kraft for liv, helse og velvære er helt grunnleggende for å fremme en god folkehelse, livskvalitet, og livskraft.

Disse endringene ønsker jeg å gjennomføre lokalt:

I mitt lokalsamfunn ønsker jeg å jobbe for helsefremmende tiltak i nærmiljøet, alt fra tilrettelegging av helsefremmende miljøer, til fysisk aktivitet, helse for eldre mennesker, økologisk matproduksjon og tilrettelegging av muligheter til økologisk dyrking, andelslandbruk, matberedskap, og å ta vare på naturens ressurser. 

bottom of page