top of page
Laila Kausland HIGHRES.jpg

Laila Ester Kausland

6. kandidat Vestland

Født 1959, Straume

"De siste årene har vi erfart redusert mulighet til ytringsfrihet, informasjon har vært ensformig presentert gjennom media og folket har blitt fratatt mulighet til å stille spørsmål. "

Jeg er utdannet lærer og har for det meste jobbet innenfor psykisk helse med blant annet billedterapi. Jeg stiller til valg på Folkestyrelisten fordi jeg ønsker å være med å styrke demokratiet. Folkestyret ønsker å desentralisere makt - folket skal få mer å si. Det vi opplever i dag er at makten er flyttet ut av landet. Dette gjelder på mange områder, enten det er strømpriser, utbygging av vindturbiner, vår helse eller annet.

De siste årene har vi erfart redusert mulighet til ytringsfrihet, informasjon har vært ensformig presentert gjennom media og folket har blitt fratatt mulighet til å stille spørsmål. Folkestyret vil gi folket suvereniteten og demokratiet tilbake.

Hvert menneske er suveren i sin gudegitte kraft, derfor har ingen rettigheter til å overstyre det.

Stem meg frem dersom du har tillit til at jeg kan gjøre en god jobb for et bedre folkestyre!

Disse demokratiske prinsippene betyr mest for meg:

🌼Myndighetene er underlagt folket

🌼Mennesket kan ikke eies av andre og er suveren i egen kropp og sinn

🌼 Naturens regenerative egenskaper og helhet er vårt livsgrunnlag og skal beskyttes

Disse endringene ønsker jeg å gjennomføre lokalt:

 

Hvis jeg blir valgt inn som folkevalgt ønsker jeg å bidra til å gjennomføre blant annet disse tre endringene i mitt lokalsamfunn.

🌼 Ny vei mellom Bergen og Voss

🌼 Sidestille skolemedisin og naturmedisin.

🌼 Alle skal ha tilgang på ren mat. Kortest vei fra jord til bord - dobbel pris til bonden, halv pris til kunden.

 

Stem Folkestyret dersom du også ønsker et mer ekte demokrati i Norge.

Godt valg!

bottom of page