top of page
Christian Middelthon.JPG

Christian Middelthon

2. kandidat Stavanger

5. kandidat Rogaland

Født 1971, Stavanger, systemarkitekt

"Vi må skape et nytt, smart og bærekraftig samfunnsøkonomisk system som eies og styres av folket - ikke av makt, posisjoner og penger."

Som systemarkitekt (design av økonomiske systemer gjennom systemteori) jobber jeg sammen med mennesker over hele verden med å bygge et helt nytt intelligent og utviklende samfunnssystem, hvor organisk og holistisk tenkning står i sentrum. Systemet skal sikre at mennesket og naturen alltid settes først, hvor menneskehetens samlede intelligens fungerer som en superintelligens og er det som styrer samfunnet og den teknologiske utviklingen. Dette skjer samtidig som vi utvikler en høyere kvalitet og standard for mat, helse, velferd, bolig, materielle behov og fornøyelser i et øko-sirkulært system, samtidig som individets behov settes først. Alt dette er mulig å oppnå ved å kombinere den menneskelige intelligens og vitenskap med teknologiske verktøy for å bygge fremtidens samfunnsmodeller ved hjelp av systemtenkning.

 

Dette betyr at vi jobber for å skape et samfunnsystem hvor enkeltpersoners posisjoner og penger ikke lenger har makt over andre, men at vi alle er suverene i vår egen kropp og sinn – samtidig som vi alle er en del av noe større enn oss selv som gir oss konstant påfyll av god energi.

 

Folkestyret slik organisasjonen og prinsippene fremstår i dag, er kun en jomfruelig begynnelse på veien videre, men den angir en tydelig retning hvor vi ønsker å gå. Folkestyret representerer en helt ny «politisk» vei, bort fra konkurransepolitikken, for at vi sammen og uavhengig av våre forskjeller kan skape et bærekraftig styresett som gjør at vi kan utvikle oss i pakt med naturens mangfold, energi og ressurser. At vi lever sammen med naturen og ikke av den.

 

Utvikling av ny og åpen teknologi (uten skjulte algoritmer) er helt avgjørende for at vi (folket) skal kunne delta på en effektiv måte og ta bedre beslutninger sammen. Men dette avhenger av at all informasjon er åpen, transparent og eies av folket og ikke styres av et maktapparat.

 

Bli med og støtt Folkestyret med din stemme, hvor du også kan delta aktivt om du ønsker – med å skape grunnlaget for en bærekraftig form for samarbeidsøkonomi istedenfor en korrumperende konkurranseøkonomi.

 

Når vi ser på naturens og menneskets enorme samlede ressurser og skaperkraft, både materielt og intelligens, tror jeg vi kan skape vanvittig mye mer om vi tar bort de egosentriske elementer som begrenser oss. Jeg ville likt å sett et samfunn hvor det å ta feil er like mye akseptert som det å «alltid» ha rett. Et samfunn hvor medmenneskelighet og deling av ressursene gir større fordeler enn vår egosentriske trang til det å eie noe eller noen. Først da vil vi kunne oppleve den virkelige friheten på alle nivå.

Video kommer

Stem meg frem dersom du har tillit til at jeg kan gjøre en god jobb for et bedre folkestyre!

Disse demokratiske prinsippene betyr mest for meg:
 

At «samfunnet styres av folket gjennom en desentralisert styreform» (prinsipp nr. 5) representerer selve kjernen i et demokratisk styresett. Det trenger ikke bety at alle mennesker skal delta i alle beslutninger og bestemme like mye, men at vi skaper smarte løsninger for at beslutninger tas på bakgrunn av kontinuerlig kunnskapsutvikling som ikke eies av makthavere, men som kommer naturen og alle mennesker til gode. Vi må skape et samfunn hvor vi kan hente frem skaperkraften hos individet, hvor vi er nysgjerrige og ikke begrenses av mangelen på penger. Dette innebærer at vi nå begynner arbeidet med å skape nye løsninger på hvordan flytte makten fra dem med penger, posisjoner og massemedia – over på en smart og åpen teknologisk arkitektur som gjør samfunnet smartere og livene våre bedre.

Disse endringene ønsker jeg å gjennomføre lokalt:

 

Samtidig som jeg ønsker å sikre at vi tar fornuftige beslutninger på vegne av felleskapet i et bærekraftig perspektiv, ønsker jeg å få etablert nye løsninger for det Folkestyret står for. Dette innebærer nye plattformer for samarbeid og inkludering. Mer makt til folket via åpenhet og innsyn i alle prosesser, slik at alle former for korrupsjon og kameraderi i det politiske systemet forvitrer.

bottom of page