top of page
Per Christian Hauge.jpg

Per Christian Hauge

3. kandidat Stavanger

2. kandidat Rogaland

Født 1968, Stavanger, direktør

"Makten føres ut av landet i det "skjulte" uten en reell offentlig debatt!"

Norges rett til å forvalte egne naturressurser blir stadig utfordret. Vi opplever at mer og mer makten føres ut av landet i det «skjulte». Dette skjer uten en reell offentlig debatt. Jeg vil jobbe for nye demokratiske prosesser hvor direkte demokrati står sentralt.

Video kommer

Stem meg frem dersom du har tillit til at jeg kan gjøre en god jobb for et bedre folkestyre!

Disse demokratiske prinsippene betyr mest for meg:
 

For meg er våre 10 demokratiske prinsipper noe som burde være en selvfølge, men jeg opplever at mange av dem er under press. Om jeg skal trekke frem noen prinsipper så blir det prinsipp «6. Myndighetene er underlagt folket». Dette er noe vi gjerne tar for gitt, men jeg opplever at beslutningsmyndigheten «lures» ut av landet uten at folket forstår hva som skjer og dermed er den reelle innflytelsen veldig begrenset.

 

Dette leder meg over på de to neste prinsippene som ligger mitt hjerte nært, nemlig prinsipp «7. Demokratisk makt i samfunnet kan ikke overføres ut av landet» og prinsipp «8. Demokratisk makt i samfunnet som allerede er ført ut av landet tilbakeføres».

 

Med referanse til siste års galopperende energipriser diktert utenfor Norge og sterkt subsidierte vindmølleparker med utenlandske eierinteresser, ønsker jeg å bidra til å tilbakeføre beslutningsmyndighet såvel som eierskap.

Disse endringene ønsker jeg å gjennomføre lokalt:

 

Jeg ønsker å bidra til at vår region fortsatt blir et lokomotiv for en forsvarlig utvikling av olje og gass. Jeg ønsker å trygge lokale arbeidsplasser og sørge for at Norge kan forbli en stabil energileverandør til Europa.

Jeg ønsker å se at kompetansen innen olje- og gass, utviklet gjennom mer enn 50 år gradvis kanaliseres mot et nytt «energieventyr» i regionen.

Jeg ønsker å se at vi satser mer på samferdsel i regionen – vi må gjøre det enkelt for folk å bevege seg mellom storbyene på Vestlandet.

bottom of page