top of page
IMG_5507 Mia og Barbro_edited.jpg

Mia Gundersen

5. kandidat Oslo

Født 1961, Nordstrand, skuespiller/sanger

"Jeg mener vi er klar for å sette i system folkeavstemminger på de viktigste avgjørelsene. Folket må bli hørt."

Vi bor i et demokratisk land, javisst gjør vi det! Likevel er det mange, og ikke minst store, avgjørelser som blir tatt av våre folkevalgte overordnet. Noe som gjør vår hverdag vanskeligere og tyngre. 

 

Vi har ofte lite vi skulle sagt. Jeg har iallfall følt på det med de strømregningene jeg har måtte ut med. Vi hører stadig at vi bor i verdens rikeste land og likevel øker fattigdommen i Norge. Det viser seg at flere tar kontakt med NAV for å kunne klare hverdagene.

 

Politikk er ikke lett, det forstår jeg, men jeg mener at vi er klar for å sette i system folkeavstemminger på de viktigste avgjørelsene. Folket må bli hørt. Jeg og flere opplever at våre folkevalgte bare snakker, gir lovnader men så er det ikke mulig å gjennomføre det de har lovet. Dette fordi man, for å komme til makten, må velge samarbeid med andre partier som naturligvis har ulike meninger.

 

Demokratiet må stå for ordets innhold og det føler jeg pr dags dato det ikke gjør, det må fornyes. Vi i Folkestyret vil at folket skal ha mer stemmerett og bli hørt i de store avgjørelsene for landet vårt som affekterer våre liv.

Video kommer

Stem meg frem dersom du har tillit til at jeg kan gjøre en god jobb for et bedre folkestyre!

Disse demokratiske prinsippene betyr mest for meg:
 

(Mer info kommer)

Disse endringene ønsker jeg å gjennomføre lokalt:

 

(Mer info kommer)

bottom of page