top of page
Linda Nordskog HIGHRES.JPG

Linda Nordskog

2. kandidat Vestland

Født 1977, Bergen, psykoterapeut og fagutvikler

"Det beste for landet er at vi melder oss ut av EØS, aldri blir mer involvert i EU og trekker oss ut av WHO. Vi skal ha vannet og kraften vår tilbake, og vi skal ha en kritisk presse som gjør jobben sin. "

Jeg heter Linda Nordskog og stiller til valg for Folkestyret i Vestland fylke. Jeg er fra Telemark, og har funnet en perle på Øen rett utenfor Bergen, hvor jeg bor med samboer, 4 barn, kaniner, høner og katt. Jeg har en utdannelse innen pedagogikk og psykoterapi, og er en hjelper som ønsker et bedre liv for den enkelte og hele menneskeheten.  Jeg har utviklet utviklingsprogrammer for selvhjelp og utvikling, og formidler hvordan vi kan leve ut vårt potensial ved å utnytte de ressursene vi alle har i oss selv. Følg meg gjerne på Samtaleloftet, der jeg har samtaler om viktige tema. 

Jeg stiller til valg for Folkestyret fordi jeg vil bidra gjennom en folkebevegelse og en moden vinkling der folket kan stå sammen om de viktige ting, slik at gode forbedringer kan skje. Gjennom Folkestyret og en kraftfull flokk av mennesker som vil noe godt og stort for vårt samfunn vil vi få gjennomslag, og slik kan vi skape gode prosesser med et mer bevisst, ressursorientert, helhetlig og fokusert mål. 

Stem meg frem dersom du har tillit til at jeg kan gjøre en god jobb for et bedre folkestyre!

Disse demokratiske prinsippene betyr mest for meg:

Samfunnet styres av folket gjennom en desentralisert styreform. 

Vi kan ikke godta alt som forfaller, at uvurderlige verdier og naturressurser blir solgt ut eller ødelagt av vindmølleparker og annet som forderver natur og mennesker, at folk blir fattige på grunn av feilslått politikk, dårlig prioritering, elektrifisering av Norsk sokkel og at vannressursene våre og strømmen blir gitt ut til hele Europa. 

Systemene har i seg selv blitt destruktive for folket, og politikerne på tinget ser ut til å glemme sin egen befolkning.  Derfor trenger vi Folkestyret som vil godt! Befolkningen trenger å få inn det menneskelige og fremme menneskets iboende ressurser og potensiale i en tid der kunstig intelligens er mer enn en trussel. 

Teknologien kan imidlertid utnyttes til automatisering og utskifting av et overflødig byråkrati. Mennesker trenger mennesker i samspill, gode samtaler og meningsfull støtte. Mennesker trenger mer støtte enn vi tror, og klarer mye mer enn vi tror når vi får den rette, ærlige, intensjonelle støtten.  

Som folkevalgt jobber jeg for godhet, samskaping, samarbeid, fred, åpenhet, ærlighet, medbestemmelse, folkeavstemminger og bidratt til å bygge tillit, håp, respekt og empati på en god måte der myndighetene er underlagt folket.

Disse endringene ønsker jeg å gjennomføre lokalt:

 

Prinsippet til Folkestyret om bestemmelsen over egen kropp er alfa omega: 

Mennesket kan ikke eies av andre og er suveren i egen kropp og sinn. 

I Vestland og for hele landet vårt ønsker jeg sterkt et helsevesen som ser helhet, sammenhenger, forebygger, reparerer og lytter til pasienten og ser ressursene og potensialet med flere muligheter enn medisinering. Vi har verdens beste kjemifabrikk i vår egen kropp! 

Bestemmelsen over egen kropp er akkurat nå svært viktig å understreke, da legemiddelindustri, matindustri og mektige krefter verden over ønsker innvirkning i vår hellige og opprinnelig harmoniske kropp. Dessverre er mange syke av den totale belastning som dagens samfunn gir med alt vi inntar på en rekke måter, der jeg vil jobbe for at vi inntar godt, og kvitter oss med gift og betennelse, av alle typer fysikk, kjemi og biologi.  WHO eller FHI kan f.eks. ikke få bestemme at min eller din kropp må injiseres med kjemiske produkter, uansett hvor god deres forretningsplan er. Det foregår nå hemmelige møter der styresmaktene gir bort våre menneskerettigheter: Mennesket kan ikke eies av andre og er suveren i egen kropp og sinn.

Innen helsesektoren ønsker jeg at vi kan tilby helhetlig livsstilsmedisin for forebygging, helseoptimering og livsstilsforbedring med samarbeid på tvers av gamle grenser, og nye friskhus der menneskelige ressurser er det som hjelper folk til å finne sin tilknytning, ta ansvar for hvordan alt henger sammen og nok kapasitet der det trengs. Vi trenger et skolevesen som løfter, støtter og gir elevene mulighet til å skinne, blomstre og gro sine indre genier av kreativitet og helhetlig intelligens. Testregimet, sammenligning og mobbing skal erstattes med et sunt felt av empati, glede, kjærlighet med fokus på å respektere, godta, akseptere barnet som det er med ubegrenset potensiale, og være gode og ta vare på hverandre. Disse begrensningene vi setter på barn, ungdommer og voksne er til ingen nytte, og i stedet kan vi begynne å se etter alt som virker og som er bra. 

Menneskets behov som ivaretas av samfunnet tilpasses individuelt. 

Mange har ikke lært å tenke selv, og de bruker tankeverktøyet og følelsesapparatet på en destruktiv måte, da de ikke er bevisst og opplært i å være bevisste og leve gjennom vårt ekte selv og væren. Vi trenger å tenke selv, se helheten og gi oss livskvaliteten og helsen tilbake gjennom naturen, hverandre, kunnskap, innsikt og visdom. Det helhetlige paradigmet og kunnskapen om hvordan leve med kontroll, makt og frihet i eget liv, er viktig teori og praksis som alle skulle få kurs i slik at det kunne integreres. 

Dette prinsippet er viktig for alles ansvar og frihet til å forme et godt samfunn og et liv slik den enkelte har grunnleggende behov for: Mennesket har eiendomsrett og forvalter fellesskapet sammen.

I lokalsamfunnet skal det være nok folk på jobb i alle institusjoner, fra fødeavdeling, barnehage, skoler til sykehus, sykehjem og eldreomsorg. Alle skal få ferdes fritt i landet vårt på gode, trygge veier der det går an å gå, sykle og kjøre. Vi skal ha et demokrati der folket bestemmer, og politikerne er ydmyke, ærlige og engasjerte for å utvikle og skape et godt samfunn der vi kan leve sammen. 

Vi må gjøre det enklere for menneskene og hjelpe dem, slik at veiene er trygge og gode, kollektivtrafikken er døgnoperativ og at det er god tilgang til de ressursene vi har i naturen og mellom oss, slik at menneskene kan utvikle seg og leve i et godt samfunn.

 

Siden jeg selv vet hvor hardt og vanskelig det kan være å drive for seg selv, og at det er basert på idealisme og et ønske om å hjelpe for min del, der det til nå er en stor kostnad på mange områder å drive en liten bedrift. 

Det er viktig å hjelpe små bedrifter, og gjøre det enklere å drive.

 

Jeg ønsker å gjøre det mer attraktivt å starte egen bedrift, og jeg ville særlig oppfordre til et tverrfaglig samarbeid mellom de pedagogisk - psykologiske - helhetsklinikkene og det offentlige helsesystemet, der det beste fra de ulike instanser kunne hjelpe menneskene bedre. 

Vi er natur, og ingenting kan noensinne bli mer smart enn naturen selv. Dette prinsippet er svært viktig: 

Rettighetene til naturressursene eies av folket - og kan ikke selges til andre. 

Jeg vil også kjempe for et levende landbruk, for tilgang til ren, økologisk og naturlig mat uten tilsettinger av e-stoffer,konserveringsmidlerinsekter, larver og annet som bryter ned helsen og vår livskvalitet. 

Naturens regenerative egenskaper og helhet er vårt livsgrunnlag og skal beskyttes. 

Det beste for landet er at vi melder oss ut av EØS, aldri blir mer involvert i EU og trekker oss ut av WHO. Vi skal ha vannet og kraften vår tilbake, og vi skal ha en kritisk presse som gjør jobben sin. 

bottom of page