top of page
flower-meadow-g3ae4f2d13_1920.jpg

PRESSEKONTAKT: 

Susanne Heart
styreleder/grunnlegger
susanne@folkestyret.org
92610100

169C477F-3860-4948-A672-A81194912B2D.PNG

Foto kan tilsendes ved å kontakte kontakt@folkestyret.orgPressemelding 9. juni 2023:

 

Folkestyret viktigere enn partipolitikk!

 

Folkestyret gjør det mulig for representanter fra folket å stille til valg i hele fire fylker og fem kommuner til høsten. Kandidatene representerer et bredt utvalg av befolkningen og er på ingen måte enig om tradisjonell politikk. Noen kommer fra venstre- og andre fra høyresiden. Det eneste de er enige om er Folkestyrets 10 demokratiske prinsipper. Akkurat nå er det mye viktigere enn partipolitikk.

Felles har kandidatene en uro for at makt sentraliseres i alt for stor grad, ut av folkets hender og ut av landet, og dermed tar bort folks påvirkning på samfunnsutviklingen. Mange har ikke lenger tro på de etablerte partienes evne til å representere befolkningen. Nå vil de flytte mer makt til folket gjennom å få innført Folkestyrets 10 demokratiske prinsipper og folkeavstemninger i saker som angår folket.

- Folkestyret er ikke et politisk parti og styrer ikke over sine kandidater, hverken med et fastsatt politisk program eller sentral styring. Kandidatene svarer ikke for andre enn seg selv. Ingen av kandidatene har heller stemmetillegg, noe som gjør at velgerne selv kan velge hvilke kandidater de tror kan gjøre den beste jobben, sier grunnlegger Susanne Heart.

Folkestyret-listen blir valgbar i Oslo, Stavanger, Bergen, Tønsberg og Porsanger kommuner samt i Akershus, Rogaland, Vestland og Vestfold fylker. På Oslo-listen er advokat Barbro Paulsen førstekandidat og Mia Gundersen femtekandidat.

- Jeg er glad for å se en så sterk og bred kandidatliste i Oslo med folk som ønsker å være en motvirkende kraft for økt sentralisering av makt, sier førstekandidat i Oslo Barbro Paulsen.

- For meg har individets frihet og retten til å bli hørt alltid stått sterkt derfor passer Folkestyrets prinsipper for meg, sier Mia Gundersen.

IMG_5575.JPG

10 demokratiske prinsipper

  1. Mennesket kan ikke eies av andre og er suveren i egen kropp og sinn

  2. Mennesket har eiendomsrett og forvalter fellesskapet sammen

  3. Menneskets behov som ivaretas av samfunnet tilpasses individuelt

  4. Den demokratiske makten har sitt sete hos individet

  5. Samfunnet styres av folket gjennom en desentralisert styreform

  6. Myndighetene er underlagt folket

  7. Demokratisk makt i samfunnet kan ikke overføres ut av landet

  8. Demokratisk makt i samfunnet som allerede er ført ut av landet tilbakeføres

  9. Rettighetene til naturressursene eies av folket - og kan ikke selges til andre

  10. Naturens regenerative egenskaper og helhet er vårt livsgrunnlag og skal beskyttes

flower-meadow-g3ae4f2d13_1920.jpg
bottom of page