top of page
Julia Benito.jpg

Julia Schreiner Benito

3. kandidat Oslo

Født 1967, Ullern, redaktør

"Et demokrati er et samfunn der myndighetene frykter folket. Et enevelde er et der folket frykter myndighetene."

Jeg stiller som kandidat til Folkestyret fordi jeg ønsker å påvirke samfunnet for at folket skal få mer makt. Et ekte demokrati forutsetter folkets engasjement og medbestemmelse, jeg tror at Folkestyret kan representere folkets stemme med åpen, fri dialog, diskusjon og nærhet. 

Stem meg frem dersom du har tillit til at jeg kan gjøre en god jobb for et bedre folkestyre!

Disse demokratiske prinsippene betyr mest for meg:

 

Mennesket kan ikke eies av andre og er suveren i egen kropp og sinn.

 

De siste tre år har vist at overnasjonale og nasjonale bestemmelser har påvirket individets liv. Et viktig prinsipp for individets frihet er informert samtykke ved medisinsk behandling. Dette prinsippet har ikke blitt ivaretatt, spesifikt vist ved at en ved mRNA-vaksinering ikke fikk tilstrekkelig informasjon om kost/nytte. Informert samtykke forutsetter uavhengig informasjon. Globale og nasjonale enheter som FHI, Helsedirektoratet, WHO, FN, WEF og CEPI jobber for å ytterligere kunne definere og påvirke individets helse og behandling. Det er en utvikling som fratar individet sin frihet og autonomi. 


 

Myndighetene er underlagt folket

 

Et demokrati er et samfunn der myndighetene frykter folket. Et enevelde er et der folket frykter myndighetene. Jeg er neppe alene om følelsen av at folket er underlagt og frykter myndighetene. Vi drukner i regler, bestemmelser, forskrifter og byråkrati - noen nasjonale, mange internasjonale. Vi er redde for å gjøre noe galt, for å straffes med bøter og gebyrer, for å ikke betale skatter og avgifter riktig og i rett tid, for å ikke ha fylt ut de rette skjemaene riktig og i rett tid... Staten har blitt et monster, et monster som jeg frykter skal straffe meg for unnlatelser eller forglemmelser. Jeg ønsker meg et omvendt samfunn der folket stiller myndighetene til ansvar, der myndighetene og politkerne frykter folket, ikke omvendt.

 

Rettighetene til naturressursene eies av folket - og kan ikke selges til andre

 

Den siste tids strømpriser er ett eksempel på konsekvensene av tap av våre naturressurser. Det hjelper lite at Norge har unike forutsetninger for vannkraft og derav billig strøm når internasjonale avtaler kommer i veien. Jeg tror ikke at det norske folk visste hva Acer-avtalen skulle bety, og jeg tror heller ikke at folket opplevde å være medbestemmende i avtalen. Slike avtaler later til å være irreversible - til tross for motstand i folket. Én ting er at norske politikere inngikk avtaler over hodene på folket, noe annet at avtaler som smerter nordmenns lommebok og hverdag presenteres som lukket, låst og "solidariske". Norge er velsignet med unike naturressurser som må komme folket til gode og som må forvaltes av folket utifra folkets stemmer.

Disse endringene ønsker jeg å gjennomføre lokalt:

(svar kommer)

bottom of page