top of page
Liv Ronglan_edited.jpg

Liv Ronglan

4. kandidat Oslo

Født 1964, Nordre Aker, gründer

"Folk føler seg maktesløse når beslutninger tas av ansiktsløse institusjoner i Brussel!"

Jeg stiller til valg for Folkestyret fordi jeg ønsker et mer reelt og desentralisert demokrati der folk har større påvirkning og mer innflytelse på de beslutninger som fattes. Da trenger vi å lytte til folk og bringe frem så mange perspektiver som mulig. Jeg brenner for reell dialogisk kommunikasjon og dyp kontakt mellom mennesker. Bare slik kan vi gjenoppbygge tillitten mellom oss og stå direkte ansvarlig overfor hverandre. Jeg synes Folkestyret representerer en befriende kraft for nettopp dette; desentralisert makt med større individuell frihet, men også individuelt ansvar. Jeg liker at Folkestyret ikke er et politisk parti, men en folkebevegelse, der kandidatene står direkte ansvarlig overfør sine velgere. Jeg tror mange føler seg maktesløse som borgere i et samfunn der makten sentraliseres og faktisk også flyttes ut av landet. Jeg mener at beslutninger må fattes der folk lever sine liv, ikke av ansiktsløse institusjoner i Brussel. De som tar beslutningene, må stå direkte ansvarlig overfor sitt folk. Og med mer reell medbestemmelse og medansvar fra folket, blir vi alle mer ansvarlige. Det trenger samfunnet vårt i dag.

Video kommer

Stem meg frem dersom du har tillit til at jeg kan gjøre en god jobb for et bedre folkestyre!

Disse demokratiske prinsippene betyr mest for meg:
 

Jeg synes alle Folkestyrets 10 prinsipper er svært viktige for demokratiet, men om jeg skulle trekke ut tre av dem, må det bli nr 1, 5 og 9. 

1: Mennesket kan ikke eies av andre og er suveren i egen kropp og sinn. Dette er for meg et helt sentralt prinsipp i ethvert demokrati. Vi er alle, frie, selvstendige, levende mennesker som skal ha stor autonomi og selvråderett. Med individuell frihet følger det også et stort ansvar, men det må vi lære oss å ta. I dag har vi alle gitt fra oss ansvaret på så mange områder og det er ikke bra. Det er bare individet som vet hva som er best for seg. Vi må ta tilbake ansvaret for oss selv og være ansvarlige individer i et fellesskap. 

5: Samfunnet styres av folket gjennom en desentralisert styreform. Ettersom jeg mener at altfor mye makt nå befinner seg på stadig færre hender, og at mye makt til og med er flyttet ut av landet, blir en av de viktigste oppgavene for meg å jobbe for desentralisering av makt. Jeg vil jobbe for en så desentralisert styreform som mulig, slik at beslutningene fattes der folk faktisk lever sine liv. Vi må legge til rette for folkehøringer og folkedialoger der så mange perspektiver som mulig kommer på bordet, og folk får reell påvirkningskraft. Først da kan vi ta i bruk folkeavstemninger. En viktig forutsetning for en folkeavstemning er at folket er godt informert om alternativer og konsekvenser.

9: Rettighetene til naturressursene eies av folket - og kan ikke selges til andre. Allemannsretten har alltid stått sterkt i Norge, og det er bra. Vi har alle rett til å ferdes i og bruke naturen rundt oss. Tilsvarende bør naturressursene som landet forvalter også eies av alle og ikke kunne privatiseres eller selges ut av landet. Den norske befolkningen må kunne nyte godt av de naturressursene som finnes til en lavest mulig pris. Det skal ikke være slik at noen skal tjene grovt på felles naturressurser, mens andre må betale i dyre dommer. Her må vi tilstrebe en fornuftig og rettferdig forvaltning og bruk av våre felles goder som naturressursene i Norge er.

Disse endringene ønsker jeg å gjennomføre lokalt:

 

Jeg vil jobbe aktivt for at det blir mer reell medbestemmelse i mitt lokalsamfunn. Det vil si at jeg vil legge til rette for folkehøringer og folkedialoger om viktige saker, der så mange perspektiver som mulig blir hørt. Først da kan vi ta informerte og kloke beslutninger på vegne av de som bor og lever her. 

bottom of page