top of page
Vibecke Thune Beitz.jpg

Vibecke Thune Beitz

1. kandidat Tønsberg

2. kandidat Vestfold

Født 1976

"Styrke lokal selvstyring med mennesket og natur i samspill"

Jeg stiller til valg fordi jeg er nysgjerrig, og stiller spørsmål. Jeg er imponert over enkeltmenneskene, hvordan vi holder hjulene i gang, og alt som skjer i prosessen. Jeg ønsker å bidra til å styrke lokaldemokratiet, fokus på lokal selvstyring, realistiske og langsiktige mål med menneske og natur i samspill. De store endringene begynner med lokale løsninger. Hva er viktig for deg? Er det riktige saker vi har på agendaen? 

Video kommer

Stem meg frem dersom du har tillit til at jeg kan gjøre en god jobb for et bedre folkestyre!

Disse demokratiske prinsippene betyr mest for meg:

Det siste prinsippet betyr mye for meg; Naturens regenerative egenskaper og helhet er vårt livsgrunnlag og skal beskyttes. Naturen er læremester, vi er studenter. Respekt for natur og kretsløp er grunnleggende for respekt for medmennesker og all menneskelig aktivitet. Mennesket er ikke en belastning for naturen, vi er en del av den. Myndigheter og kultur skal legge til rette for en mer naturlig tilnærming til liv, helse og arbeid.

 

Nummer 6, Myndighetene er underlagt folket. En nasjon består av individer og grupper med mange ulike behov og ressurser. Myndighetene er gitt makt på vegne av enkeltmenneskene, makt fører med seg interessekonflikt - åpenhet og ansvarliggjøring er nødvendig.

 

Og nummer 1, Mennesket kan ikke eies av andre og er suveren i egen kropp og sinn. Det aller eldste prinsippet, om det ukrenkelige mennesket, må vi fremdeles hevde vår rett til!

Vår helse, utdanning, kultur, økonomi, infrastruktur og politikk er i endring, og det gis inntrykk av at det er enighet om de store linjene for valgene i dag og for fremtiden - det er det ikke. Vi må finne en måte å få i gang en bredere, reell diskusjon. Den digitale hverdagen skal være et gode, ikke et kontrollorgan. Det ekte mennesket skal ikke være bundet av digital ID. Vi har plikt til å bidra, men rett til å velge.

Disse endringene ønsker jeg å gjennomføre lokalt: 

I Tønsberg kommune:

Skoler, barnehager og eldresenter - her kan vi hente mye på mindre enheter, med samarbeid på tvers.

Omsorgs- og opplæringsarbeid krever tid og langsiktighet, kreativitet og løsningsvilje, det oppnår man best i mindre enheter. De aller fleste steder har ildsjeler som ser muligheter, som bør prøves ut.

Hva er det disse trenger for å kunne yte bedre tilbud? Hvilke rammer er det som er til hinder, og hva fungerer bra?

 

Jeg vil jobbe for alternativ til digitalisering. Digitalisering erstatter ikke mennesker. Skoler og barnehager skal ha kablet nett.

 

Skoler, barnehager og kommunens enheter bør servere lokal, økologisk mat så langt det er mulig. Kommunen legger til rette for at lokale bedrifter kan servere lokal, økologisk mat. 

 

I Vestfold fylkeskommune:

Sjøen er viktig for oss. Sjø og innsjøer må vernes. Lokalbefolkningens tilgang til sjø og innsjøer må sikres. Tett samarbeid med de som ønsker å ha sjøen som næring.

 

Jeg vil jobbe for alternativ til digitalisering. Digitalisering erstatter ikke mennesker. Fylkets institusjoner bør ha kablet nett.

 

Fylkets enheter bør servere lokal, økologisk mat så langt det er mulig.

bottom of page