top of page
Jann Erik Ellingsen_edited.png

Jonn Erik Ellingsen

3. kandidat Bergen

5. kandidat Vestland

Født 1955, Bergen, pensjonist

"Norge forvaltes ikke til folkets beste. Ytringsfriheten innskrenkes og språket reguleres etter hva som er politisk korrekt."

Hei, jeg heter Jonn Erik Ellingsen og er 67 år. Jeg er nå pensjonist og jobbet tidligere med styringssystemer for olje og gass. Jeg stiller til valg for Folkestyret fordi jeg ser et Norge som ikke forvaltes til folkets beste. Et eksempel på dette er at strømmen vår legges på børs. Vannfallsrettighetsloven §1 sier at landets vannkraftressurser tilhører og skal forvaltes til beste for allmenheten. Dette skal sikres gjennom offentlig eierskap på statlig, fylkeskommunalt og kommunalt nivå. Våre nåværende og tidligere myndigheter ser ut til å overse dette. Vi ser at ytringsfriheten innskrenkes og språket skal reguleres etter hva som er politisk korrekt.

Video kommer

Stem meg frem dersom du har tillit til at jeg kan gjøre en god jobb for et bedre folkestyre!

Disse demokratiske prinsippene betyr mest for meg:

Jeg støtter Folkestyrets ti demokratiske prinsipper og fremhever tre av dem:

Mennesket kan ikke eies av andre og er suveren i egen kropp og sinn.         

 

Eksempel;    

De siste årenes press på vaksiner der det nå er bekreftet fra Pfizer at det ikke er forsket på smitte, skulle aldri ha skjedd. Nytten av nedstengningene kan det også settes spørsmålstegn ved.

 

Samfunnet styres av folket gjennom en desentralisert styreform.             

 

Eksempel:    

Jeg synes ikke sentrale myndigheter skal bestemme hva hver del av landet skal gjøre. Forutsetningene er ulik forskjellige steder, og de som lever på stedet kan best avgjøre hva som er riktig for dem. Vi er alle frie, levende kvinner og menn som kan ta ansvar for vår egen hverdag.

 

Demokratisk makt kan ikke føres ut av landet.                                   

 

Eksempel:    

At myndighetene har knyttet Norge til ACER og ønsker å overføre Norges pandemihåndtering til WHO strider mot §1 i Grunnloven som sier at Kongeriket Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendig rike.

Disse endringene ønsker jeg å gjennomføre lokalt:  

Hvis jeg velges som folkevalgt vil jeg jobbe for:

  • God utdanning på alle nivåer. 

  • Ingen bybane over Bryggen.

  • Ny sikker stamvei Bergen – Oslo

 

Stem Folkestyret dersom du mener at Norge skal styres av folket.

bottom of page