top of page
Une Therese Andorsen.png

Une Therese Andorsen

3. kandidat Rogaland

Født 1981, Sola, logistikk

"Jeg har kjent på at beslutninger blir tatt over hodet på folket og ingen stiller seg ansvarlig når noe går galt."

Jeg stiller til valg for Folkestyret da det er på tide å prøve noe nytt. Jeg har kjent på maktesløshet over lengre tid i det vi kaller demokrati i Norge. Jeg har kjent på at beslutninger blir tatt overhodet på folket og ingen stiller seg ansvarlig når noe går galt. Istedenfor peker alle fingrene på hverandre og skylder på forrige regjering. Jeg har aldri følt at det har vært noe parti som har passet meg, men jeg har stor tro på Folkestyrets prinsipper og de engasjerte menneskene som er med der.


Folkestyret ønsker at beslutninger skal tas på lavest mulige nivå og gi folket makten tilbake. Slik fungerer ikke demokratiet nå. Derfor tenker jeg vi må prøve noe nytt. Vil én ha endring, må en være med å engasjere seg. Derfor stiller jeg meg bak Folkestyret og til valg.

Stem meg frem dersom du har tillit til at jeg kan gjøre en god jobb for et bedre folkestyre!

Disse demokratiske prinsippene betyr mest for meg:

 

Alle de ti demokratiske prinsippene er like viktige på forskjellige måter. Dersom jeg skal trekke frem tre av dem som for meg er viktigste vil det være:

1. Mennesket kan ikke eies av andre og er suveren i egen kropp og sinn 

Vi mennesker er forskjellige og kommer til bordet med ulike styrker og svakheter. I dagens samfunn er det mange som faller utenfor de A4-rammene samfunnet har satt opp. Jeg mener vi bør heller forme samfunnet på en måte som lar alle få en plass hvor de kan blomstre og fremheve de styrkene de har for at de også skal kunne bidra og passe inn i fellesskapet på sin måte, fordi de også er suverene. 

Jeg synes også at det er blitt viktig å få bedre oversikt og regulering av alt det digitale som skjer rundt oss. Teknologiske fremskritt er bra, men det er også ofte mye negativt som kommer med, som all overvåkingen og innsamlingen av data.  Har vi vært mer ensomme enn nå? Skal en virkelig måtte bli med på den digitale karusellen for å kunne leve i samfunnet? Er det ikke mulig med begge deler?

Jeg kjente også på en frykt i perioden da alle skulle vaksineres. Det var et utrolig press på alle som ikke ønsket å vaksinere seg. Det føltes som at vi ble presset til å gjøre ting med kroppen vår som vi ikke ønsket. Vi skal bestemme selv. Vi er suverene i egen kropp og sinn. 

2.Samfunnet styres av folket gjennom en desentralisert styreform


Jeg kjenner på at vi, som vanlige mennesker, har ingen reell makt eller evne til å påvirke i de store sakene som får konsekvenser for oss alle.


Jeg mener at beslutninger må tas på lavest mulige nivå og at de som vil bli påvirket av en beslutning også skal ha påvirkningsmakt. Jeg tenker at for å styrke demokratiet bør vi innføre flere folkeavstemninger både nasjonalt, regionalt og lokalt. Jeg ønsker meg også flere folkemøter fremover. Jeg mener det er viktig at samfunnet blir bedre informert om hva som skal besluttes og ønsker folkemøter på bydelshusene hjertelig velkommen!
 

3. Naturens regenerative egenskaper og helhet er vårt livsgrunnlag og skal beskyttes.

Jeg elsker å være ute i naturen. Vi har mistet fokus på det naturlige. Det har i lang tid vært mer fokus på ny og bedre teknologi. Jeg blir skremt når vi gradvis tar større inngrep i det naturlige mangfoldet uten å tenke over hva vi forsaker på lang sikt. Naturen har en fantastisk evne til å tilpasse seg, men før vi vet ordet av det har vi mistet deler av det biologiske mangfoldet og vi får det kanskje aldri tilbake. 

Det er mye fokus på klima om dagen, men hva med miljøet? Her er det flere konkrete tiltak vi kan gjøre som er målbare og effektive. Opprydding av plast og søppel langs kysten. Hva med å se inn på en panteordning for plastavfall? Mer kortreist mat? Bevare landbruksjord og grøntarealer, beplantning med mer. Her er mange muligheter, spesielt i matfylket som Rogaland er!  Både for oss mennesker og vårt biologiske mangfold bør naturen stå i fokus for fremtiden. 

Disse endringene ønsker jeg å gjennomføre lokalt:

 

Dersom jeg er så heldig og blir valgt inn i Rogaland, ønsker jeg å ha god kontakt og dialog med innbyggerne. Jeg er ikke redd for å ta ordet. Jeg har kraft og evne til å stå alene og stille de vanskelige spørsmålene. Jeg ønsker å ha mer fokus på det menneskelige og naturlige. Jeg skal jobbe med folkelighet og samhold ved å blant annet lage til flere ulike arrangementer og tilstelninger for befolkningen. Slik kan vi se hverandres behov og egenskaper som kan gi oss et bedre liv sammen. 

Det er viktig med gode tilbud for barn og ungdom, også etter at de har fylt 18 år. Jeg har selv barn som nå er ferdig med grunnskolen og ser at det er lite variert fritidstilbud for ungdom i slutten av tenårene. Mange sliter med psykisk helse og usikkerhet. Mye av dette kan forhindres med veiledning og fellesskap som gir mening, utvikling og mestringsfølelse da de fremdeles er unge. 

Eldreomsorg er også viktig for meg. Jeg har hatt flere runder med mine eldre både på sykehjem, aldershjem og sykehus. Her er det mye som kan forbedres. Et bedre aktivitetstilbud, bedre næring og mer samarbeid blant brukere og familie for å nevne noe. 

Tanken bak teksten er ikke nødvendigvis å få en stemme fra deg i valget, men å utfordre deg til å tenke nytt og annerledes.  Hvis dette var noe av interesse, håper jeg du vil høre mer fra meg.

bottom of page