top of page
Ola Strand.jpg

Ola Strand

2. kandidat Tønsberg

1. kandidat Vestfold

Født 1978, Sivilingeniør 

"Selvstendighet til å gjøre alle valg for egen kropp og sjel er et hovedpoeng i livet for alle frie mennesker"

Utviklingen de senere år har ført til at jeg har mistet tillit til de eksisterende partiene og hvordan styret i landet vårt tilsynelatende ikke skjer til folkets beste - også på lokalt nivå. Folkestyret er en samling valglister med individer og 10 enkle prinsipper – ikke noe stort partiprogram med skjulte agendaer. For å kunne ha en motvekt til partiene må en stille opp om alternativet  og ikke minst bli med på det kommende vinnerlaget. Gjøre en ikke noe – endres ingen ting!

Video kommer

Stem meg frem dersom du har tillit til at jeg kan gjøre en god jobb for et bedre folkestyre!

Disse demokratiske prinsippene betyr mest for meg:

 «1. Mennesket kan ikke eies av andre og er suveren i egen kropp og sinn»

Selvstendighet til å gjøre alle valg for egen kropp og sjel er et hovedpoeng i livet for alle frie mennesker. Ganske enkelt  retten til selv å velge og gjøre sine egne valg er helt essensiell.

 

«4. Den demokratiske makten har sitt sete hos individet»

Hver enkelt velger er på toppen av styret i et demokrati. For å kunne gjøre kvalifiserte valg må ALL INFORMASJON være tilgjengelig for velgeren. Utviklingen i Norge med stadig større hemmelighold må reverseres. Dette er like viktig på kommune og fylkesnivå som på høyere nivå. Myndighetene kan ikke ha noen hemmeligheter overfor velgeren – hvis velgeren skal kunne gjøre et reelt valg!

 

«2. Mennesket har eiendomsrett og forvalter fellesskapet sammen»

Retten til å ha noe eget og å anse fellesgodene som noen en forvalter sammen er viktig. Har lenge hatt følesen av at partipolitkerene bruker og sløser fellesskapets goder på måter som gavner dem selv og sine agendaer. Hvis all bruk av midler ble gjort som om de var sine egne ville helt sikkert unødvendigheter og generell sløsing bli et problem mindre.

Disse endringene ønsker jeg å gjennomføre lokalt: 

Generelt ser jeg at globale trender påvirker lokalpolitikk. Mye av det som tilsynelatende er lokale initiativer skjer i ande lokalsamfunn også utover landegrensene. 

  • Jeg ønsker å motvikre vedtak som bit for bit bygger opp under visjoner som 15 minutters byer / gettoer,

  • Jeg ønsker å utnytte den matjorden som finnes lokalt til god og kortreist mat og ikke redusere lokal matproduksjon eller landbruksarealer.

  • Reell eiendomsrett kan ikke kombineres med skattelgging av ikke-likvide midler. At en kan måtte betale «beskyttelsespenger»  til myndighetene for å beholde noe en eier, f.eks egen bolig er ikke å ha eiendomrett. 

bottom of page