top of page
Marianne Eidsvold.JPG

Marianne Eidsvold

8. kandidat Oslo

Født 1968, Nordstrand

"Makten skal ligge hos folket og ikke komme ovenfra og ned som det er i dag!"

Jeg stiller til valg for Folkestyret, fordi det resonnerer med min egen visjon for et bedre og mer ekte demokrati. Makten har blitt veldig sentralisert og mye av den demokratiske makten er ført ut av landet vårt. Eksempler på dette er EØS-avtalen med ca 15 000 direktiver/forordninger og vi har ingen stemmerett i EU. Vår strømkraft har havnet på Nordpool/børsen gjennom politiske beslutninger og derigjennom gitt folket importerte høye strømpriser - for vår egen vannkraft!

Stem meg frem dersom du har tillit til at jeg kan gjøre en god jobb for et bedre folkestyre i Oslo!

Helseforetak er også et eksempel på sterk sentralisering som ikke gagner pasienter eller ansatte. Fokuset er på penger og ikke på pasienter/ansatte. Helseforetak er blitt et skjold mellom politikere og sykehus. Folkevalgte har mistet sin nærhet til sykehus, de er ikke lenger direkte involvert i beslutningsprosesser for sykehusene i sine kommuner/fylker. Jeg har selv opplevd hvordan sykehus innleggelse var på 80-tallet, kontra i dag. Nå kan man få beskjed om å forlate sykehuset midt på natten og man er ofte veldig dårlig når man blir sendt hjem. Dette skjedde ikke meg på 80-tallet, før helseforetaksreformens  inntreden. Det er også blir ca 10.000 mindre somatiske sengeplasser på norsker sykehus siden midten av 80-tallet. Dette selv om befolkningstallet har økt. I 1985 var det 4,7 sykehus sengeplasser pr 1000 innbyggere, i dag er det ca 2,2 sengeplasser pr 1000 innbyggere. Dette gjør oss svært sårbare. 

Jeg ønsker å bli en stemme for å desentralisere demokratisk makt, tilbakeføring av demokratisk makt som allerede er overført til utlandet og innføring et mer ekte demokrati, med flere folkeavstemninger.

Ønsker at folket skal bli hørt og at politikere blir mer direkte ansvarlige for sine beslutninger ovenfor folket. Makten skal ligge hos folket og ikke komme ovenfra og ned, som det er i dag.

​Folkestyrets 10 demokratiske prinsipper er grunnmuren som listekandidater er enige i.

 

Disse demokratiske prinsippene betyr mest for meg:


1: Mennesket eier seg selv og er suveren i egen kropp og sinn.
Det vil f. eks. bety, ingen medisinsk tvang eller press fra myndigheter eller helsesystem. Deres ansvar blir å informere nøytralt om fordeler og ulemper ved medisinsk behandling, slik at individet kan ta en selvstendig beslutning basert på denne kunnskapen.


5. Samfunnet styres av folket gjennom en desentralisert styreform
Gå bort fra Heleseforetaksreformen som er sterkt sentralisert, til en desentralisert styreform, styrt av folket/folkevalgte


8. Demokratisk makt i samfunnet, som allerede er ført ut av landet, tilbakeføres
For eksempel at strømmarkedet igjen eies av folket.


Disse endringene ønsker jeg å gjennomføre lokalt:


1: Helsesystemet 
Bindende folkeavstemning i Oslo Kommune, om å bevare Ullevål Sykehus eller ikke. Desentralisere helsesystemet, slik at Oslo kommune selv får makten over hva de vil gjøre. 


2: Strømprisen 
Oslo kommune eier Hafslund/Elvia og gjennom å få kommunen ut av avtalen med Nordpool/børsen , tilbakeføre den demokratiske makten til kommunen over sine strøm ressurser, som eies av folket.


3. Få alle over fattigdomsgrensen i kommunen, ved f.eks. å innføre Borgerlønn, som en betingelsesløs avkastning på fellesskapets ressurser- som deles likt ut til alle.

bottom of page