top of page
354057464_6314041871997351_3519294489563562387_n_edited.jpg

Ellen Slyngstadli

10. kandidat Vestfold

Født 1965, Sandefjord

"Det er på høy tid med en endring i det politiske systemet. De siste årene har vist oss hvor fort samfunnet vårt drastisk kan endres, og innskrenke vår frihet."

Jeg stiller til valg for Folkestyret fordi jeg mener det er på høy tid med en endring i det politiske systemet. De siste årene har vist oss hvor fort samfunnet vårt drastisk kan endres, og innskrenke vår frihet. Dette skremte meg og fikk meg til å innse - noe må gjøres! Jeg har alltid vært engasjert, men har ikke vært politisk aktiv tidligere. Folkestyrets filosofi og prinsipper resonnerer med mine egne verdier og ga meg en plattform hvor det er lov å stille store spørsmål, være uenige, undre seg og drøfte. Jeg er blant annet for å fremme etikken, og få innarbeidet bærekraftig politikk som både ivaretar fellesskapets beste og enkeltmenneskets suverenitet.

Video kommer

Stem meg frem dersom du har tillit til at jeg kan gjøre en god jobb for et bedre folkestyre!

Disse demokratiske prinsippene betyr mest for meg:

For meg er alle ti prinsippene viktige demokratiske pillarer. Hvis jeg skal peke ute noen må det være prinsipp nr 1, 3 og 9.

Prinsipp 1 «Mennesket kan ikke eies av andre og er suveren i egen kropp og sinn.» I dette ligger det så mye, blant annet selvråderetten, retten til å ta egne selvstendige beslutninger i saker som omhandler egen person, og det at ikke noen kan eie et annet menneske. 

Prinsipp nr 3 «Menneskets behov som ivaretas av samfunnet tilpasses individuelt» Jeg mener dette prinsippet omfatter livsløpet og favner både barnehage, skole, arbeid, tiltak, helse og omsorgstjenester. For meg er viktig at individets individuelle behov blir ivaretatt, med verdighet og gode, og ikke minst, koordinerte tjenester.

Prinsipp nr 9 «Rettighetene til naturressursene eies av folket - og kan ikke selges til andre»  Norges naturressurser er en del av arvesølvet vårt, hvis vi selger dette til private og kanskje til og med utenlandske aktører vil vi fort ha brukt opp gevinsten og sitte igjen uten både påvirkningskraft og ressurser. Hvis vi derimot forvalter dette riktig kan vi både nyte godt av ressursene og produsere en langvarig lønnsom inntekt til landet samt bevare vår suverenitet.

Disse endringene ønsker jeg å gjennomføre lokalt: 

Lokalt vil jeg være lydhør for hvilke saker som opptar velgerne. Jeg vil forvalte alle saker i henhold til Folkestyrets 10 prinsipper. 

 

Temaer som opptar meg er å fremme verdighet og livsglede i helse, omsorg, utdanning og arbeid, bevare individets frihet, motvirke sentralisering - jobbe for mindre lokale enheter, bevare dyrket mark, og å fremme lokalt næringsliv for å nevne noe.

bottom of page