top of page
Anders Kaada.jpg

Anders Kaada

4. kandidat Stavanger

10. kandidat Rogaland

Født 1972, daglig leder

"En stat eller nasjon skal være til for å tjene og tilrettelegge for muligheter for det enkelte mennesket."

Jeg stiller til valg blant annet fordi jeg ønsker å jobbe for at mennesker skal kunne ta frie og opplyste valg på alle områder i livet, og særlig om egen helse.

Video kommer

Stem meg frem dersom du har tillit til at jeg kan gjøre en god jobb for et bedre folkestyre!

Disse demokratiske prinsippene betyr mest for meg:
​«Mennesket kan ikke eies av andre og er suveren i egen kropp og sinn».


Slik jeg ser det så er dette prinsippet grunnlaget for alle Folkestyrets 10 prinsipper.

I alle tider har de som «styrer samfunnet» ønsket å kontrollere massene, ved regler, propaganda, skatter, lover og et utall andre metoder. 

Men: En stat eller nasjon skal være til for å tjene og tilrettelegge for muligheter for det enkelte menneske.

Disse endringene ønsker jeg å gjennomføre lokalt:

Jeg ønsker å jobbe for styrke lokaldemokratiet, gjerne gjennom folkeavstemninger.

Flytte flere nasjonale beslutninger over til det enkelte fylke og kommune.

Arbeide for større reell åpenhet i beslutningsprosesser, både administrativt og politisk.

bottom of page