top of page

Sylvi Ann Harila

4. kandidat Bergen

Født 1955

"Folket skal være med å bestemme i mye større grad enn i dag"

Mitt navn er Sylvi Ann Harila. Jeg stiller til valg i Bergen kommune. Jeg har universitetsutdannelse med blant annet tv-produksjon. Er også utdannet NLP-Coach og kunstterapaut. Jeg har jobbet innen helse og tv produksjon, men jobber nå som billedkunstner og NLP-Coach. 

 

Jeg stiller til valg for Folkestyret fordi jeg brenner for å styrke demokratiet. Folket skal være med å bestemme i mye større grad enn i dag. I Folkestyret har vi ikke et partiprogram vi er bundet til, men 10 grunnleggende prinsipper for å styrke demokratiet og individets rett til å bestemme over sin egen kropp og sinn. Det er ytringsfrihet hvor det er rom for at alle tema kan debatteres og hvor vi i felleskap kommer frem til den beste beslutningen for folket. 

 

Video kommer

Stem meg frem dersom du har tillit til at jeg kan gjøre en god jobb for et bedre folkestyre!

Disse demokratiske prinsippene betyr mest for meg:

De viktigste for meg av de 10 prinsippene er: 

1. Mennesket kan ikke eies av andre og er suveren i egen kropp og sinn.

Helsen er den enkeltes ansvar og hver enkelt skal selv bestemme over hvordan den behandles. Vi skal på ingen måte presses til å ta medisiner vi ikke ønsker. 

2. Demokratisk makt i samfunnet kan ikke overføres ut av landet.

I dag er mye av makten gitt til EØS og WHO. EØS står over grunnloven. Det ser også ut til at mer og mer makt går ut av landet. Vi bestemmer ikke lenger over våre naturresurser. Vår suverenitet forsvinner mer og mer. Vi er også på vei til å gi fra oss myndighet til å bestemme over egen kropp. 

3. Rettighetene til naturressursene eies av folket- og kan ikke selges til andre.

Vi kan ikke under noen omstendigheter tillate at kommersielle mellomledd legger superprofitt på prisen og vi må kjøpe det dyrt tilbake. Har vi overskudd på naturresurser kan vi selvfølgelig selge det ut av landet.

 

4. Menneskets behov som ivaretas av samfunnet tilpasses individuelt.

I dag blir barn opplært til konformitet gjennom skolesystemet. Dette begrenser barnets frihet til være den unike personen de er. De trenger å i stor grad å lære og stole på sine egne tanker og ønsker og kunne uttrykke det fritt. 

Helhetlig helse trenger å få mye mer plass i samfunnet. Momsfritak på alternativ behandling er en av virkemidlene. Farmasøytiske bedrifter frigjøres fra helsevesenet. 

Disse endringene ønsker jeg å gjennomføre lokalt:

 

I mitt lokalsamfunn ønsker jeg å ha flere folkeavstemminger om viktige tema. 

Ta vekk eiendomsskatten da det ikke er i tråd med menneskets frihet til å eie. 

Økt bevissthet rundt følelsesmessig, mental og fysisk helse i skolen. 

Ta vekk bompenger. Det er en menneskerett og ferdes fritt i landet. 

bottom of page