top of page
Gillian Godtfredsen HIGHRES.jpg

Gillian Godtfredsen

6. kandidat Oslo

Født 1954

"Forvaltningen av fellesskapet må desentraliseres og tilbakeføres fra globalistene til folket!"

Jeg stiller til valg fordi jeg frykter for barnas fremtid. WHO akter å overta styring av helsen til verdens befolkning fra vugge til grav. Dette er svært alvorlig fordi det betyr at individer ikke har rett til å bestemme over egen kropp eller barnas kropp. Jeg opplever at samfunnet er i fritt fall på mange områder. Jeg observerer og frykter for at både demokrati og menneskerettigheter forsvinner i rask tempo uten at noen reagerer. Jeg stiller fordi jeg må kunne se tilbake på mitt liv og vite i mitt hjerte at jeg har gjort alt i min makt for å sikre en fremtid i frihet for barna. Din kropp ditt valg.

Stem meg frem dersom du har tillit til at jeg kan gjøre en god jobb for et bedre folkestyre!

Disse demokratiske prinsippene betyr mest for meg:
 

Mennesket kan ikke eies av andre og er suveren i egen kropp og sinn. Ethvert individ kommer inn i denne verden med medfødte og umistelige rettigheter.

Mennesket har eiendomsrett og forvalter fellesskapet sammen. Enkelt mennesket har krav på privat eiendomsrett jfr §105.


Forvaltning av fellesskapet har nesten forsvunnet og må de-sentraliseres og tilbakeføres fra globalistene til folket. Demokratisk makt i samfunnet kan ikke overføres ut av landet. Norske politikere har gitt WHO og EØS/EU fullmakter til å gripe inn i norske borgeres helse, økonomi, og øvrig liv. De mange og hyppige høringssvar har blitt sendt ut ofte ved ukeslutt med svært korte høringsfrister – noen bare over helgen.

Disse endringene ønsker jeg å gjennomføre lokalt:

Få helse og livsstil som fag inn i grunnskolen. Jeg ønsker større bevissthet rundt dette slik at fremtidige generasjsoner kan ta mer ansvar og være mere delaktig i deres helseprosesser.

Videre vil jeg heve bevisstheten om matberedskap og betydningen av økologisk landbruk.

bottom of page