top of page

Marit Brevik

6. kandidat Rogaland

Født 1976, Bjerkreim, veterinær

"Jeg ønsker at vi tar tilbake kontrollen på egen kraft og strømpriser, og at vi har større grad av sjølforsyning av matvarer og medisiner enn vi har i dag."

Jeg er opptatt av at vi skal ha selvstyre i landet vårt og har vært EU motstander så lenge jeg kan huske. Jeg ønsker at vi tar tilbake kontrollen på egen kraft og strømpriser, og at vi har større grad av sjølforsyning av matvarer og medisiner enn vi har i dag. Jeg er veterinær og jeg er opptatt av trygg mat. I Norge har vi lavt antibiotika forbruk fordi vi har hatt små gårdsbruk eid av familier. I andre land hvor større nheter er vanlig øker medisinbruken med smittepresset. For å trekke en parallell til skolesystemet vårt ønsker jeg å opprettholde små barneskoler, grendeskoler og dermed gi tilhørlighet og trygghet til barn i skolealder. Vi må også få tilbake mindre enheter i sykehus og fødestuer. Helsereform og politireform har ikke gitt bedre tilbud til befolkningen. Det kan ikke være en prislapp på alt og det er skjulte kostnader bak den såkalte effektiviseringen og sammenslåingen av kommuner, fylker, sykehus, NAV kontor og skoler. For meg er også prinsippet at naturressursene eies av folket og kan ikke selges til andre meget godt, da jeg er motstander av vindkraft og annen uvettig bruk av naturen. I tillegg er det viktig at hver og en av oss selv skal få bestemme over egen kropp og hvilke kjemikalier, medisiner og tiltak man skal utsettes for. Det handler om menneskeverd.

Stem meg frem dersom du har tillit til at jeg kan gjøre en god jobb for et bedre folkestyre!

Disse demokratiske prinsippene betyr mest for meg:

 

De tre viktigste prisippene er for meg nr 1, retten til å bestemme over egen kropp, samt nr 7 at vår demokratiske makt ikke skal føres ut av landet og nr 9, at vi, det norske folk, har rettighetene til naturressursene i vårt eget land.

Disse endringene ønsker jeg å gjennomføre lokalt:

 

Jeg står på lista for Folkestyret i Rogaland, vi har ikke opprettet en liste i kommunen jeg bor i. Noen av sakene jeg vil jobbe for å få gjennomført lokalt er å få stoppet all vindkraftutbygging og blottlegge svindelen om at vi trenger mer kraft. Vi må få kontroll på eksporten av strøm og få stoppet elektrifiseringen av sokkelen. Vi trenger å ta ett oppgjør med coronatiltakene og ønsket våre myndigheter har om å overlate framtidig pandemihåndtering til WHO som finansieres i stor grad av vaksineprodusenter og medisinfirmaer. 

bottom of page