top of page
Knut Brindem.jpg

Knut Brindem

3. kandidat Akershus

Født 1972, Bærum, advokat

"Staten skal være her for oss og tjene folket. Samfunnet har i økende grad blitt det motsatte hvor folket tjener staten og staten kontrollerer folket."

For meg er noe av det viktigste i et menneskes liv frihet, herunder frihet til å ta egne valg. Samtidig må vi ha lover og regler som ivaretar og sikrer hvert individs frihet, men samtidig setter grenser der den enes frihet kommer i konflikt med den andres frihet. Vi opplever i økende grad at staten detaljregulerer folks liv kombinert med registrering av alle våre bevegelser. Dette er bekymringsfullt da dette åpner for misbruk og kontroll av befolkningen.

Staten skal være her for oss og tjene folket. Samfunnet har i økende grad blitt det motsatte hvor folket tjener staten og staten kontrollerer folket. Det er nødvendig med en nedbygging av en voksende stat og gjøre staten til folkets tjener.

Video kommer

Stem meg frem dersom du har tillit til at jeg kan gjøre en god jobb for et bedre folkestyre!

Disse demokratiske prinsippene betyr mest for meg:

De tre viktigste prinsipper:

 

Nr 1 Mennesket kan ikke eies av andre og er suveren i egen kropp og sinn

Dette betyr for meg at mennesket er fritt og har retten til å bestemme over egen kropp og ta egne valg. Det vil for meg også innebære rettigheter som ytringsfrihet.

 

Nr 2 Mennesket har eiendomsrett og forvalter fellesskapet sammen

Eiendomsretten representerer en av hovedforskjellene mellom sosialistiske og ikke-sosialistiske samfunn, mellom de ufrie og frie samfunn. Vi har i økende grad de siste årene sett at Staten anser at Staten eier alt og folket bare har tingene til lån og må betale en høy leie til Staten hvert år for å beholde besittelse over egne eiendeler.

 

Nr 6 Myndighetene er underlagt folket

Staten skal ha sitt utspring i folket og tjene folket. Staten skal legge til rette for næringsvirksomhet og skal ha en reguleringsmyndighet, men ikke selv drive ordinær næringsvirksomhet.

Disse endringene ønsker jeg å gjennomføre lokalt:

(Mer info kommer)

bottom of page