top of page
Annette van Vuuren_edited.png

Annette Simone van Vuuren

8. kandidat Vestfold

Født 1959, småbruker

"Det virker som regjeringen løper sitt eget løp, mens befolkningen ønsker noe annet. "

Jeg stiller til valg fordi jeg føler at folket ikke blir hørt. Det virker som regjeringen løper sitt eget løp, mens befolkningen ønsker noe annet. 

Stem meg frem dersom du har tillit til at jeg kan gjøre en god jobb for et bedre folkestyre!

Disse demokratiske prinsippene betyr mest for meg:

Nummer 6. Myndighetene er underlagt folket. 

Norges befolkning består av mange forskjellige kulturer og individer. Alle med sine egne behov, men også kunnskap. Myndighetene er valgt for å representere oss enkeltindivider. Det oppleves at mange politikere i dag ikke representerer oss enkeltindivider, folket. 

 

Nummer 1. Mennesket kan ikke eies av andre og er suveren i egen kropp og sinn. 

Menneskerettigheter har vi hatt i lang tid. Men de siste par år virker det at vi folket mister våre rettigheter. Folket har blitt pålagt ting de ikke ønsket de siste årene.  

Vi mennesker kan ikke eies av noen andre enn oss selv. Vi har rett til å bestemme selv. Rett til å bestemme selv hvor vi ønsker å bo, hvilken bil vi ønsker å kjøre, om vi ønsker å bruke diesel eller bensin, om vi trenger medisiner eller ikke, om vi ønsker å ta flyet og hvor ofte, hvor mange klær vi ønsker å kjøpe, hva vi ønsker å spise og hvorfra, og så videre. Barn eies av sine foreldrene til de får stemmerett når de fyller 18 år. Frem til da skal det være foreldrene som bestemmer hva som er best for sine barn. Barnet har ikke erfaring og kunnskap nok for å kunne bestemme selv over livsviktige ting. 

 

Nummer 4. Den demokratiske makten har sitt sete hos individet. 

Hva ønsker jeg eller du som individet? Ønsker jeg krig? Nei! Jeg ønsker å bli spurt om noe så viktig, og jeg ønsker å bli hørt.  

Ønsker jeg at mine pensjonspenger skal brukes til finansering av krigsmateriell eller liknende? Nei! De må spørre meg hva mine penger kan få lov å bruke til. 

Hva ønsker du? Jeg og mine kolleger i Folkestyret er der for å høre på deg; skriv dine ønsker til Vestfold@folkestyret.org

Disse endringene ønsker jeg å gjennomføre lokalt: 

Nei til forurensing av Vestfolds natur på land eller på sjøen.  

Nei til vindmølleparker i Vestfolds naturområder.  

Nei til høyspentkabler i luften innen en kilometer fra der mennesker eller kuer ferdes.  

Nei til 4+G, 5G, 6G antenner på eller ved bygninger der mennesker ferdes. 

Nei til store strømkabler på bunnen i fjord eller sjø.  

Åpen til energivinning gjennom bølgekraftverk ved kysten - i lukket system - med mål om null naturskader.

bottom of page