top of page

Kjære innbygger i Vestfold.
Folkestyret-listen trenger din signatur for å kunne bli valgbar til høsten valg. Kan vi be deg bruke to minutter til å signere via BankID?
(Du binder deg ikke til noe og kan stemme fritt i valget.)

Vi trenger en helt ny generasjon folkevalgte som faktisk jobber for folket.
 
Tusen takk for din støtte!

Les mer om Folkestyrets arbeid her.

flower-meadow-g3ae4f2d13_1920.jpg

10 demokratiske prinsipper

  1. Mennesket eier seg selv og er suveren i egen kropp og sinn

  2. Mennesket har eiendomsrett og eier samfunnet sammen

  3. Menneskets grunnleggende individuelle behov ivaretas av samfunnet

  4. Den demokratiske makten har sitt sete hos individet

  5. Samfunnet styres av folket gjennom en desentralisert styreform

  6. Myndighetene er underlagt folket

  7. Demokratisk makt i samfunnet kan ikke overføres ut av landet

  8. Demokratisk makt i samfunnet som allerede er ført ut av landet tilbakeføres

  9. Rettighetene til naturressursene eies av folket - og kan ikke selges til andre

  10. Naturens regenerative egenskaper og helhet er vårt livsgrunnlag og skal beskyttes

bottom of page