Valglisten - Slik blir vi valgbare!


Hvert valgdistrikt må gjennom følgende steg:

  1. Nominere nok gode listekandidater (gjøres av alle)
  2. Registrer valglisten (gjøres av liste-koordinator)
  3. Samle støtte-signaturer (gjøres av listekandidater og frivillige)
  4. Levere listen inn til godkjenning (gjøres av liste-koordinator)
  5. Valg-kampanje (gjøres av listekandidater og frivillige)

 

Valgloven sier:

  • Antall kandidater på listen må oppfylle minimumskravet for gitt valgdistrikt og kan i tillegg ha 6 ekstra. (Minimum kandidater: Oslo 20, Akerhus 19, Hordaland 16, Rogaland 14, Sør-Trøndelag 10, Østfold 9, Nordland 9, Buskerud 8, Møre og Romsdal 8, Hedmark 7, Vestfold 7, Oppland 6, Telemark 6, Vest Agder 6, Troms 6, Nord-Trøndelag 5, Finnmark 5, Aust-Agder 4, Sogn og Fjordane 4 )
  • Kandidatene bør være fra valgdistriktet men ikke et krav.
  • Listen må oppfylle minimumskravet til støtte-underskrifter. Krav til antall er 1% av de stemmeberettigede ved forrige valg i valgdistriktet. (Minimum godkjente støtte-underskrifter: Oslo 4.858, Akerhus 4.712, Hordaland 3.824, Rogaland 3.335, Sør-Trøndelag 2.476, Østfold 2.240, Nordland 1.821, Buskerud 1.917, Møre og Romsdal 1.924, Hedmark 1.523, Vestfold 1.830, Oppland 1.324, Telemark 1.310, Vest Agder 1.375, Troms 1.248, Nord-Trøndelag 1.006, Finnmark 546, Aust-Agder 873, Sogn og Fjordane 783) OBS! Dersom FOLKESTYRET beslutter å bli et registrert parti, holder det med 5000 støtte-underskrifter på landsbasis. Vi er i prosess med å avgjøre dette nå.
  • Lenke til valgloven: https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2023-06-16-62

 

STEGENE:

1) Nominere nok gode listekandidater

Ansvarlig: alle
Erklæring for listekandidater: (link kommer)
Tid: nå
Hvordan: Fyll ut nominasjons-skjemaet på www.Folkestyret.org

 

2) Registrer valglisten

Ansvarlig: Liste-koordinator (registreres som tillitsvalgt/administrator)
Vara: Førstekandidaten (registreres som vara/administrator)
Sted: https://listeforslag.valg.no
Tid: når Liste-koordinatorer er på plass
Hvordan: Navn på listen er "Folkestyret". Legg deretter inn tillitsvalgt og vara. Kryss av på "stilling" og "bosted". Kandidatene legges så inn med midlertidig plassering på listen. Plasseringen ordnes endelig når den er klar. Ingen av kandidatene skal ha stemmetillegg da dette reduserer folkets demokratiske makt. Liste-koordinator MÅ deretter være den første til å signere listeforslaget for å bli registrert som tillitsvalgt. Deretter må vara signere. (VIKTIG. Dersom ikke dette gjøres riktig vil de to tilfeldige første som signerer bli tillitsvalgte.) Velg deretter "Publiser listeforslag" når alt det formelle er på plass. (Dersom FOLKESTYRET ikke blir et parti kan dere nå begynne å samle støtte-underskrifter elektronisk. Antall signaturer som har kommet inn i den elektroniske løsningen kan sees på en teller, som kun er synlig for listens administratorer.)

 

3) Samle støtte-signaturer

NB! Dette punktet er kun aktuelt dersom FOLKESTYRET ikke vedtar å registrere seg formelt som et parti; noe som medfører at vi trenger 5.000 støtte-signaturer på landsbasis istedenfor 1% i hvert valgdistrikt (totalt ca 38.000).

Ansvarlig: Liste-koordinator
Deltakere: Listekandidater og frivillige
Tid: Fra listen registreres og fram til 31.03.2025
Hvordan: Det er mulig å samle inn signaturer elektronisk, på papir, eller en kombinasjon av de to. For å samle inn underskrifter på papir kan du klikke på "Skriv ut underskriftsskjema" for å skrive ut et underskriftsskjema.
1) Linken til valglisten kan sendes direkte til venner og kjente samt deles på sosiale medier. De som signerer trenger ikke å stemme på Folkestyret men sier seg enig i at Folkestyret bør få stille til valg. De må også ha norsk pass og bostedsadresse i det distriktet det samles inn signaturer for. Signeringen skjer via BankID.
2) Når toppkandidatene er på plass i rett rekkefølge kan listen printes ut og kandidater og frivillige kan gå ut i gater og torg for å samle støtte-underskrifter manuelt. Liste-koordinator vil ha oversikt på når tidspunktet er klart.

 

4) Levere listen inn til godkjenning

Ansvarlig: Liste-koordinator
Tid: Siste frist for innlevering er kl 12:00 den 31. mars 2025
Hvordan: Når nok listekandidater er på plass i den digitale løsningen ihht. minimumskravet (velg å levere inn listeforslaget, selv om det ikke er nok kandidater i ditt valgdistrikt, da det blir gitt litt ekstra tid etter den offisielle datoen for å få valglisten helt i samsvar med lovverket), trykk på «Publiser listeforslag». Dette kan gjøres flere ganger og plassering av listekandidater kan endres helt frem til kl 12:00, den 31. mars 2025. Dette gjøres ved at du klikker på kandidaten, så er det drag and drop. Husk å trykke på knappen «Publiser listeforslag" etter at endringer blir gjort.
NB! Følgende gjelder dersom FOLKESTYRET ikke vedtar å registrere seg formelt som et parti:
Signaturene blir «vasket» av valgdistriktene, derfor er det viktig at Liste-koordinator sender inn listeforslaget ved flere anledninger underveis, dette for å ha oversikt over rett antall godkjente underskrifter på listeforslagene. Liste-koordinator holder øye med antall signeringer for å komme i mål.

 

5) Valg-kampanje

Ansvarlig: Valg-koordinator
Deltakere: Listekandidater og frivillige
Tid: Starter så smått etter påske 2025. Innspurt starter i august.
Hvordan: Valg-koordinator leder valgkampanjearbeidet, lager vaktlister og organiserer aktiviteter som valgbod, dele ut flyers, dør-til-dør, debatter, events osv. Mer info kommer.