top of page
flower-meadow-g3ae4f2d13_1920.jpg

En motvirkende kraft til økende sentralisering av makt og bruk av kontroll, overvåking og innskrenket individuell frihet. 

 

Folkestyret er en frittstående organisasjon (folkebevegelse) med formål å styrke demokratiet og individets frihet gjennom å innføre et mer desentralisert folkestyre i Norge. 

Vi oppfordrer hele Norges demos til å samles i en folkebevegelse for å innføre ekte demokrati i Norge. Det spiller ingen rolle hvilken politisk retning du har eller om du er medlem i et politisk parti. Vi er ikke et politisk parti og er partipolitisk nøytrale.

 

10 prinsipper

 1. Mennesket kan ikke eies av andre og er suveren i egen kropp og sinn

 2. Mennesket har eiendomsrett og forvalter fellesskapet sammen

 3. Menneskets behov som ivaretas av samfunnet tilpasses individuelt

 4. Den demokratiske makten har sitt sete hos individet

 5. Samfunnet styres av folket gjennom en desentralisert styreform

 6. Myndighetene er underlagt folket

 7. Demokratisk makt i samfunnet kan ikke overføres ut av landet

 8. Demokratisk makt i samfunnet som allerede er ført ut av landet tilbakeføres

 9. Rettighetene til naturressursene eies av folket - og kan ikke selges til andre

 10. Naturens regenerative egenskaper og helhet er vårt livsgrunnlag og skal beskyttes

  ​Opphav: Susanne
  Heart

flower-meadow-g3ae4f2d13_1920.jpg
Skjermbilde 2023-07-11 kl. 21.04.28.png

STØTT OSS!

La folket bestemme!

Hva er Folkestyret?

Folkestyret er en folkebevegelse som jobber for et sterkere demokrati og et mer desentralisert folkestyre i Norge. Vi er parti-nøytrale, og er ikke et parti, men stiller likevel valglister i fem kommuner (Oslo, Bergen, Stavanger, Tønsberg, Porsanger) og i fire fylker (Akershus, Rogaland, Vestland, Vestfold) høsten 2023.

Hvorfor trenger vi Folkestyret?

Med dagens system er den demokratiske makten i ferd med å forsvinne ut av folkets hender og ut av landet gjennom sentralisering av demokratisk og økonomisk makt. Makten forvaltes i stadig større grad av multinasjonale virksomheter, overnasjonale institusjoner og en sentralisert mediebransje. Folkestyret utgjør en motvirkende kraft til denne økende sentraliseringen av makt og bruk av kontroll, overvåking og innskrenket individuell frihet. 

Hvordan kan Folkestyret styrke deg?

Gjennom å bli medlem i Folkestyret får du kontakt med en stor og voksende gruppe mennesker som også ser faren med globaliseringen slik den utvikler seg. Sammen kan vi få til mye fremover. Organisasjonen er ennå ung og du kan være med å vokse den sterk og solid. Sammen er vi sterkest. 

flower-meadow-g3ae4f2d13_1920.jpg

Forutsetninger for et godt folkestyre

 1. Media frigjøres fra interesse-påvirkning for å kunne tjene folket med nøytral informasjon.

 2. Forskningen frigjøres fra interesse-påvirkning for å kunne tjene folket med nøytral kunnskap. 

 3. Personlige data tilbakeføres under personlig kontroll.

 4. Helsevesenet frigjøres fra farmasøytisk industri for å kunne levere helhetlig og regenerativ helse.

 5. Partileddets betydning svekkes for å knytte folkevalgte representanter mer direkte til folket.

 6. Det gjennomføres flere folkeavstemminger der folket får reell makt.

 7. Vedtak i samfunnet gjøres så lokalt og nært folk som mulig, i en desentralisert styreform.

 8. Man velger internasjonalt samarbeid istedenfor global styring.

 9. Pengesystemet er for og av folket og forankres i reelle verdier.

Våre politikere har mistet evnen til å levere for folket. Jeg kjenner de ikke igjen lengre. Motet er borte, ærligheten forduftet og integriteten en saga blott.

Nikolay E Hauger, 1. kandidat Akershus, partner/silviløkonom

Nikolay Hauger i Budstikka - FOTO Karl Braanaas.jpg
Susanne Heart - 2.jpg
“Alt for mye makt har forsvunnet ut av folkets hender og ut av landet. Folkestyret samler alle som ønsker å flytte mer makt til folket - uavhengig av politisk tilhørighet.”

Susanne Heart, grunnlegger Folkestyret, 1. kandidat i Rogaland og Stavanger, gründer

For meg har individets frihet og retten til å bli hørt alltid stått sterkt - derfor passer Folkestyrets prinsipper for meg.

Mia Gundersen, 5. kandidat Oslo, kulturarbeider

Jeg er glad for å se en så sterk og bred kandidatliste i Oslo med folk som ønsker å være en motvirkende kraft for økt sentralisering av makt.

Barbro Paulsen, 1. kandidat Oslo, advokat

IMG_5507 Mia og Barbro.heic
Tezza-4121.jpg
“Jeg stiller til valg for Folkestyret fordi jeg føler meg hjelpeløs som borger under den politiske sentraliseringsprosessen som tar sted i Norge i dag - hvor vi deler vekk suvereniteten vår til EU, WHO, FN, NATO og andre aktører.”

Erlend Bolstad Raa, 1. kandidat i Bergen, høydehopper og skredder

Ønsker du å bidra som frivillig i Folkestyret? 


Vi er en ny organisasjon som trenger hjelp i arbeidsgrupper av frivillige som kan jobbe med både tekniske løsninger, kommunikasjon, organisasjon og mye mer. 

Ta kontakt med oss. Vi gleder oss til å høre fra deg.

frivillig@folkestyret.org

Hva vil et medlemskap inkludere?

Først og fremst vil ditt medlemsskap gi en stemme for det ekte demokratiet, slik som skissert i formålet. (Folkestyret vil ikke engasjere seg i generell politisk debatt i og med at vi er politisk nøytral.) Etterhvert som vi får nok ressurser, vil vi sende ut nyhetsbrev og invitasjoner til arrangementer som du kan delta på.

Kandidat til styreverv?

Er du eller noen du kjenner en god kandidat for å sitte i Folkestyrets styre? Det er fremdeles åpne plasser for den riktige sammensetningen av sterke ressurser. Ta kontakt eller tips oss på kontakt@folkestyret.org.

Hvordan har Folkestyret tenkt å vinne frem sin sak?

På kort sikt ønsker vi å rekruttere alle som støtter formålet som medlemmer. Med en stor medlemsmasse blir vi en kraftfull folkebevegelse og en maktfaktor i den offentlige debatten rundt et ekte folkestyre. Vi vil etterhvert som vi får bygget en organisasjon av frivillige ressurser, engasjere oss i stadig flere relevante saker. Dersom det etterhvert viser seg nødvendig for å kunne oppnå formålet, kan det vurderes å opprette et politisk parti som jobber med samme formål. Medlemmer får i så fall muligheten til å velge om de vil fortsette eller avslutte sitt medlemskap. Det viktigste på kort sikt er å bli en stor medlemsmasse som står samlet rundt formålet.

Kan jeg bidra med en gave?

Ja, det kan du og det vil vi være utrolig takknemlige for. Pengegaver kan vippses på 738987 og vil kunne bidra til at arbeidet vårt når ut til flere.

Kan jeg være medlem selv om jeg er medlem i et politisk parti?

Absolutt. Folkestyret er ikke et politisk parti. Vi har ikke noe politisk partiprogram fordi vi jobber kun med å forbedre selve grunnlaget for et godt folkestyre og demokrati. Folkestyret er en interesseorganisasjon som samler alle som vil forsterke folkestyret.

Hvordan oppsto Folkestyret?

Idéen bak Folkestyret ble til etter at den folkevalgte politikeren Susanne Heart innså at svært lite makt egentlig lå hos folket, slik det skal i et ekte demokrati, og at noe burde gjøres for å forsterke selve måten demokratiet er organisert på. Erfaringen fra innsiden av det demokratiske system, gjennom da å ha vært folkevalgt i over 6 år (noe de færreste får sjans til å se og erfare) førte til mye frustrasjon. Nyttårsaften 2018 lanserte hun det demokratiske initiativet EtiskDemokrati.no og i 2020 ble det en TEDx-talk om desentralisert demokrati kalt "Spaceship Earth". I starten av 2022 presenterte Susanne idéen om Folkestyret til Christian Middelthon og Haakon Ørland som også hadde vært engasjert i tilsvarende tema. Susanne hadde forfattet 10 prinsipper som Folkestyret kunne bygges rundt.  Folkestyret ble stiftet som en  interesseorganisasjon den 18. februar 2022. 

Jeg ønsker å bidra, hva gjør jeg?

Vi trenger frivillige til å utføre mange ulike oppgaver. Det kan være alt fra organisasjonsarbeid, arrangementer, kommunikasjonsarbeid, sosiale medier, web, medlemskontakt, skrivearbeid, jobbing med ulike saker og mye mer. Kjenner du at du har lyst til å bidra, ta kontakt på frivillig@folkestyret.org så blir vi veldig glad :) Bli med på laget!

bottom of page