top of page
Signer Folkestyret-listen i din valgkrets
flower-meadow-g3ae4f2d13_1920.jpg

En motvirkende kraft til økt sentralisering av makt, bruk av kontroll og innskrenket individuell frihet. 

Vi oppfordrer hele Norges demos til å samles i EN folkebevegelse for å innføre ekte demokrati i Norge. Det spiller ingen rolle hvilken politisk retning du har eller om du er medlem i et politisk parti. Vi er ikke et politisk parti og er partipolitisk nøytrale.

Folkestyret er en frittstående organisasjon (folkebevegelse) med formål å styrke demokratiet og individets frihet gjennom å innføre et mer desentralisert folkestyre i Norge. 

 

I et ekte demokrati står mennesket, med fri vilje til å bygge eget liv, i sentrum. Fellesskapet av mennesker eier og har makten i samfunnet. Makten kommer nedenfra og utgjør summen av individenes stemmer. 

 

Med dagens system er den demokratiske makten i ferd med å forsvinne ut av folkets hender og ut av landet gjennom sentralisering av demokratisk og økonomisk makt. Makten forvaltes i stadig større grad av multinasjonale virksomheter, overnasjonale institusjoner og en sentralisert mediebransje.

 

Samfunnsutviklingen har gradvis gjort det lettere å korrumpere og påvirke gjennom ikke-demokratisk makt. Dette er tydelige tegn på et dysfunksjonelt og selvdestruktivt system som er blitt for komplekst og derfor trenger å revitaliseres til det beste for individet, samfunnet og vår planet.

 

Folkestyret ønsker å samle mennesker som er opptatt av å styrke demokrati, åpenhet, reelle fakta, ytringsfrihet, skaperkraft, naturrett og menneskerettigheter. Vi vil utgjøre en motvirkende kraft til økende sentralisering av makt og bruk av kontroll, overvåking og innskrenket individuell frihet. 

10 demokratiske prinsipper

  1. Mennesket kan ikke eies av andre og er suveren i egen kropp og sinn

  2. Mennesket har eiendomsrett og forvalter fellesskapet sammen

  3. Menneskets behov som ivaretas av samfunnet tilpasses individuelt

  4. Den demokratiske makten har sitt sete hos individet

  5. Samfunnet styres av folket gjennom en desentralisert styreform

  6. Myndighetene er underlagt folket

  7. Demokratisk makt i samfunnet kan ikke overføres ut av landet

  8. Demokratisk makt i samfunnet som allerede er ført ut av landet tilbakeføres

  9. Rettighetene til naturressursene eies av folket - og kan ikke selges til andre

  10. Naturens regenerative egenskaper og helhet er vårt livsgrunnlag og skal beskyttes

images.png

 

Hjelp oss over målstreken!

Folkestyret-lister med folkets representanter stiller til valg i flere fylker og kommuner til høstens valg! For et fantastisk løft vi har fått til over hele landet!

 

Mange lister ble levert inn innen fristen 31. mars 2023 fra Finnmark i nord til Oslo i sør. Flere er nå godkjent mens andre kjemper fremdeles for å komme over målstreken. 

Vi trenger 300 signaturer i kommuner (færre i små kommuner) og 500 i fylker. Kan du bruke 2 minutter på å signere i din/dine valgkretser, så vi får muligheten til å bli valgbare? Takk!


(En signatur betyr ikke at du stemmer på Folkestyret, men støtter at vi kan stille lister i 2023. Det er anonymisert og du binder deg ikke til noe.)

Her er status per 9. mai 2023:

Oversikt 9 mai 2023.001.png

 

Signer her

Vi trenger din hjelp!

OSLO

lister.011.png
lister.005.png

AKERSHUS

lister.010.png
Bærum.001.png
Ingen liste.001.png

INNLANDET

ØSTFOLD

Østfold.png
moss.png
lister.004.png

BUSKERUD

lister.009.png
Drammen web.001.png
lister.003.png

VESTFOLD

Tønsberg.001.png

TELEMARK

Telemark.001.png

AGDER

Ingen liste.001.png
lister.001.png

ROGALAND

lister.008.png
Sola.png

VESTLAND

Alle navn på lister.001.png
Alle navn på lister.002.png

MØRE OG ROMSDAL

Ingen liste.001.png
Trøndelag.png

TRØNDELAG

lister.007.png

NORDLAND

Ingen liste.001.png

TROMS

Ingen liste.001.png
Alle navn på lister.003.png

FINNMARK

Ingen liste.001.png
Porsanger.001.png
Forutsetninger.001.png
 
Bli listekandidat eller lage liste?
Slik gjør du:

 

 
Invitasjon til felles valglister i 2023:
Folkestyret tilbyr en plattform for enkeltindivider og grupper som ønsker å stille til valg uten å være tilknyttet et politisk parti.

 

Vi har mange ildsjeler, aksjonsgrupper og nyoppstartede partier i Norge som jobber overlappende for et ekte folkestyre. La oss slå oss sammen for å få mye større gjennomslagskraft gjennom felles valglister i 2023. 

Sammen kan vi bryte lydmuren og bidra til å innføre et ekte folkestyre i Norge. De 10 prinsippene for et ekte folkestyre må bli representert av listekandidater som stiller seg bak intensjonen i disse prinsippene. Folkestyret som organisasjon er nøytrale i alle andre politiske saker. Tendensene til stadig mer sentralisering av ikke-demokratisk makt ut av landet og ut av folkets hender krever en sterk motstemme. Derfor må vi samles nå før det er for sent.

Folkestyret er en interesseorganisasjon som jobber for å innføre et ekte folkestyre basert på prinsippene om ekte demokrati. Folkestyret er ikke et politisk parti og er partipolitisk nøytrale. Det er derfor ikke organisasjonen Folkestyret selv som stiller valglister.

Folkestyret støtter derimot opp om individer og grupper som finner sammen rundt de 10 prinsippene og ønsker å stille til valg i sin kommune eller fylke med uavhengige valglister. Disse listene vil være selvorganiserte. 


HER SAMLES VI

 

Folkestyret-medlemmer, listekandidater og frivillige møtes og samarbeider i Folkestyrets grupper på Telegram. Trykk på linkene og bli med i gruppene som gjelder deg. 

 

Folkestyret-kanalen Norge 
Her får du oppdaterte nyheter og info fra Folkestyret.

Listekandidat-gruppen 
Her samles alle som er listekandidater for samarbeid og erfaringsoverføring.

Frivillig-gruppen 
Bli med
dersom du vil bidra i Folkestyrets arbeid eller i valgkamp og støtte listekandidater. 

Trykk på linken for ditt fylke på kartet for å være med i gruppen i ditt nærområde. Senere vil vi også opprette grupper for enkelte kommuner.