Bakgrunn

Organisasjon FOLKESTYRET ble stiftet 18. februar 2022 av Susanne Heart, Haakon Ørland og Christian Middelthon som også sitter i styret for organisasjonen. Her er et bilde fra stiftelsesmøtet med Chistian til venstre og Haakon til høyre for Susanne.


Bakgrunn

Susanne Heart har lenge vært en synlig figur i norsk politikk, med flere ledende posisjoner både på regionalt og lokalt nivå fra 2015 til 2023, og hun har dessuten stilt som kandidat til Stortinget ved to anledninger. Gjennom sin politiske virksomhet oppdaget Susanne gradvis en foruroligende tendens i det norske demokratiet. Hun erkjente at demokratiet, som vi antar at vi har, faktisk var i ferd med å erodere. Sentralisering av makt flyttet stadig mer innflytelse bort fra folket og nasjonen, til fordel for multinasjonale selskaper, overnasjonale organer, og en samkjørt medieindustri. Dette førte til en bekymringsfull maktkonsentrasjon og monopoldannelser som truet de demokratiske grunnprinsippene, spesielt etter at FN inngikk en strategisk partnerskapsavtale med Verdens Økonomiske Forum (WEF) 13. juni 2019.

Drevet av denne innsikten, og motivert av et brennende ønske om å gjenopprette et mer autentisk og folkestyrt demokrati, utformet Susanne de 10 prinsippene. Dette rammeverket ble designet for å motvirke sentraliseringen av makt, og det talte for en tilbakeføring av styringskraften til folket selv. Disse prinsippene var ikke bare en reaksjon mot den økende dominansen av kontroll og overvåking, men også et forsøk på å bremse forvitringen av individuelle friheter. Målet var å revitalisere folkestyret og bevare demokratiets integritet.

For å bringe denne visjonen til virkelighet, kom Susanne i årsskiftet 2021/22 opp med idéen om FOLKESTYRET, en organisasjon som skulle fungere som et levende uttrykk for de 10 prinsippene. Hun presenterte idéen for ulike relevante personer for å kartlegge hvem som kunne være med å supplere og forsterke konseptets bredde og appell. Valget av medstiftere falt på Christian Middelthon og Haakon Ørland, to reflekterte og engasjerte personer som delte hennes visjon om et inkluderende og folkestyrt samfunn.

FOLKESTYRET ble etablert og kunne tilby et alternativ i det eksisterende politiske landskapet, der velgerne kunne samle seg om en felles agenda som prioriterte demokratisk integritet og folkelig styring. Organisasjonen raskt vokste til å bli en viktig stemme, stilte valglister i flere kommuner og fylker under valget i 2023, og posisjonerte seg som en avgjørende motkraft mot de demokratiske utfordringene landet stod overfor.


Om Susanne Heart

Susanne Heart

Susanne Heart, født i 1970 i Stavanger, har utmerket seg som en en frittalende og banebrytende aktør i norsk politikk samt en dynamisk seriegründer. Hun begynte sin entreprenørkarriere ved 19 års alder da hun etablerte Stavanger Markedsanalyse, og fortsatte med å bygge opp selskapet RESPOND Profilering og Firmagaver AS som 25-åring, et selskap som i dag fortsatt blomstrer. Susannes politiske karriere er omfattende og innflytelsesrik, med betydelige roller både på lokal- og regionnivå. Hun har tjenestegjort som folkevalgt i Stavanger og Rogaland over en åtteårsperiode. Blant vervene hun har hatt, finner man medlemskap i Stavanger Bystyre, Kommunalstyret for Finans, og Lyse Bedriftsforsamling. Videre har hun vært vara styremedlem i IVAR IKS og IVAR Næring AS, og ledet tilsynsstyret for Kolonihagene i Stavanger. Fra 2019 til 2023 hadde Susanne fremtredende roller i Rogaland Fylkesting. Hun var fylkestingsrepresentant og innehadde nøkkelposisjoner som nestleder i Regional-, kultur og næringsutvalget, nestleder for Regionalt Forskningsfond Rogaland (RFF), og leder for Styringsgruppen Regionalplan for klimatilpasning. Hun var også aktiv i North Sea Commission's Energy & Climate section, vara i Fylkesutvalget, leder for Vannregionutvalget i Rogaland, styremedlem i Styringsgruppen for Matstrategi i Rogaland, delegat for KS Landsting og vara for Kunstskolen i Rogaland og Vestlandsrådet. I 2022 tok Susanne initiativet til å grunnlegge FOLKESTYRET, en innovativ folkebevegelse som stilte valglister i flere norske kommuner og fylker under valget i 2023, uten å være et parti. Dette prosjektet reflekterer hennes engasjement for å fremme demokratiske verdier og folkelig deltakelse utenfor tradisjonelle politiske rammer. På det profesjonelle plan har Susanne fungert som rådgiver og konsulent gjennom 5D VEKST AS, hvor hun har spesialisert seg på forretnings- og konseptutvikling, kommunikasjon, innholdsproduksjon og merkevarebygging. Hun har også bidratt til innovasjon i byggebransjen som medgründer av TRIPOD HOUSE AS, som medgründer av ZPARKL AS, en internasjonal plattform for personlig utvikling og som coach innen lederskap, parforhold og ungdom. Som lærer i flere år innen personlig utvikling, selvrealisering og høyere bevissthetsnivå, har Susanne dedikert seg til å formidle livsendrende kunnskap og innsikter basert på både egen erfaring og utdanning fra India. Susannes karriere er preget av innovasjon og et helhetlig blikk både innen personlig, nærings- og samfunnsmessig utvikling.
Susanne Heart (styreleder) kan kontaktes på: susanne@5d.no / 92610100

 

Om Christian Middelthon

Christian Middelthon

Christian Middelthon er født i 1971 og bor i Stavanger. Han arbeider som selvstendig næringsdrivende og har et bredt engasjement både profesjonelt og personlig. Christian er en person med en livsfilosofi som vektlegger viktigheten at vi må alle respektere andre sine meninger og opplevelser, minst like sterkt som vi har våre egne overbevisninger. Først når vi legger bort vårt ego er vi i stand til å utvikle et samarbeidende fellesskap. Han mener at forståelse og innsikt vokser gjennom å utforske det ukjente og lære av andre sine perspektiver. Med omfattende kunnskap om mennesker, psykologi, og organisasjon- og samfunnssystemer, besitter Christian en unik evne til å se helheten i komplekse problemer og tilby bærekraftige løsninger. Hans visjonære natur driver ham til å tenke stort og langsiktig, med et mål om å gjøre en positiv forskjell for planeten og menneskeheten, ikke bare for personlig gevinst. Profesjonelt har Christian erfaring innen opplevelsesøkonomi, møte- og prosessdesign, systemtenkning, organisasjonsutvikling, prosjektledelse, og som en kreativ problemløser. Han er engasjert i utviklingen av flere ideelle virksomheter og opptatt av atferdspsykologi. På fritiden er Christian en ivrig utøver av ulike friluftsaktiviteter som vannsport, sykling, fjellturer og langrenn. Hans interesse for teknologi og samfunn, komplementeres med en dypere utforskning av menneskelig bevissthet på et høyere spirituelt nivå. Christian lever et liv dedikert til kontinuerlig læring og personlig utvikling, med et brennende ønske om å bidra til samfunnets og menneskehetens fremgang.

Om Haakon Ørland

Haakon Ørland

Haakon Ørland, født i 1966 i Stavanger, er en visjonær og kreativ skikkelse som vekker oppmerksomhet med sin boblende energi og dedikasjon i alt han foretar seg. Han driver Strandgata 76 i Sandnes, et dynamisk senter som kombinerer et kunstgalleri, selskapslokaler og overnattingsmuligheter. Dette stedet reflekterer Haakons lidenskap for kunst og design, og fungerer samtidig som et hub for samfunnsengasjement og kulturelle arrangementer. Med en bakgrunn som forretningsmann i eiendoms- og reklameindustrien, har Haakon demonstrert en enestående evne til å utvikle fengslende konsepter og kommunisere dem på en måte som fanger og overbeviser. Haakons brede interesser strekker seg fra kunst og design til fotografi og samfunnsmessig engasjement, og spesielt menneskets frihet. Hans forkjærlighet for Italia – fra landets rike kulturarv til de kulinariske høydepunktene som pizza – inspirerer ofte temaene for arrangementene han organiserer i Strandgata 76. Som en aktiv og energisk person, engasjerer Haakon seg i mange forskjellige aktiviteter som skaper liv og røre. Han er en fremtredende og inspirerende skikkelse i lokalsamfunnet, alltid på jakt etter nye ideer og muligheter for å berike og vitalisere det kreative miljøet. Haakon Ørland er anerkjent som en dyktig ordsmed og en dynamisk drivkraft, høyt verdsatt for sin evne til å skape og formidle visjoner som engasjerer og begeistrer alle rundt ham.


 

 

.