top of page
Tor Håvard Wiig.png

Tor Håvard Wiig

4. kandidat Vestland

Født 1974, Knarrevik

"Vi må ta tilbake den politiske kontrollen og gjøre den mer desentralisert slik at folkeviljen blir tatt hensyn til."

Jeg stiller til valg fordi jeg har merket en stadig sterkere trend rundt sentralisering av politisk makt til overnasjonale organer. Over flere år viser denne trenden at våre etablerte politiske partier ikke alltid prioriterer politikk for nasjonens beste, men heller prioriterer overnasjonale reguleringer og agendaer som kommer fra FN, EU, WHO, World Economic Forum og IMF, for å nevne noen. Disse reguleringene er laget og etablert av et byråkrati med mennesker internasjonalt som i mange tilfeller ikke er folkevalgt og dermed ikke representerer flertallets vilje. Flere og flere merker på kroppen at denne overnasjonale politikken stort sett fører med seg negative effekter, begrensinger og økende grad av kontroll over befolkningen i hverdagen. Dette betyr at demokratiet stadig blir svekket og påvirkning fra grasroten vannes ut mer og mer. 

Det er veldig viktig for Norges framtid å ta tilbake den politiske kontrollen og gjøre den mer desentralisert slik at folkeviljen blir tatt hensyn til og lokale behov og initiativ får større mulighet for gjennomslag.

Stem meg frem dersom du har tillit til at jeg kan gjøre en god jobb for et bedre folkestyre!

Disse demokratiske prinsippene betyr mest for meg:

⦁    1. Mennesket kan ikke eies av andre og er suveren i egen kropp og sinn

Alle mennesker har unik verdi og har fri vilje til å ta beslutninger for eget liv og egen kropp. Dette gjelder alle valg et menneske tar for sitt liv og skal respekteres av andre mennesker og ikke minst staten!

 

⦁    5. Samfunnet styres av folket gjennom en desentralisert styreform

Det er grasrota som best kan si noe om hvor skoen trykker. Hvis makten sentraliseres så mister vi kontakten med hvilke faktiske behov som bør dekkes ute i lokalsamfunnene . Da vil følelse av maktesløshet og avstanden mellom borger og politiker øke noe som ikke er en ønskelig utvikling. Politikerne er valgt av folket og skal representere folkeviljen, ikke viljen til en liten mindretallig global maktelite.

 

⦁    7. Demokratisk makt i samfunnet kan ikke overføres ut av landet

Dette er et avgjørende prinsipp som definerer om vi er et demokrati i ordets rette forstand eller om vi er et demokrati bare på «papiret». Etter siste årtiers erfaringer med EU reguleringer, paragrafer, påbud og forbud som stort sett sklir rett gjennom det norske byråkratiet uten særlig diskusjon og debatt så kan man lure på hva norske politikere egentlig har makt over i eget land? 

bottom of page