top of page

TV-intervju: Folkestyret – en motvekt til globalismen

Hvem er det egentlig som styrer skuta og hvorfor ser det ut til at uansett hvilket parti som styrer så går skuta i full fart mot en sentralisert global styring? Vi trenger Folkestyret. Signer listene!


Har vi egentlig et folkestyre? Hvorfor virker ikke demokratiet og hva må til? Etter snart 8 år på innsiden av det demokratiske system som folkevalgt forteller grunnlegger av Folkestyret Susanne Heart åpent om hvordan alt fungerer og kanskje viktigst hva som ikke fungerer.


Link til TV-intervjuet: https://rumble.com/v2f6zkw-doc-tv-folkestyret-en-motvekt-til-globalismen-sendes-2100.html “Det partipolitiske monsteret har ikke bare tatt talefriheten og ansvaret fra den enkelte folkevalgte, systemet har også smittet over på grasrota. Folk er redde for for jobbene sine og det sosiale livet sitt, ettersom presset om konsensus står så sterkt. I partiorganisasjoner kan frie ytringer bety slutten på karrieren som politiker, samtidig sørger partiorganisasjonen for ansvarspulverisering på samme måte som byråkratiet. Det hjelper ikke at globale organisasjoner vinner større og større innflytelse i norske partikontorer. Norske stortingspolitikere setter internasjonale interesser foran det norske folks behov. Det vil mangeårig politiker Susanne Heart ha en slutt på. Med erfaring som partipolitiker og som uavhengig, og i kjølvannet av det innskrenkede ytringsrommet under koronaårene, stiftet Heart Folkestyret i 2022.” (Link til artikkel)

743 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page