top of page

Personvernerklæring

Denne erklæringen redegjør for hvordan personvernet ivaretas for Folkestyret sine nettsider og medlemssystemer. 
Erklæringen ble oppdatert 05.04.2022

Ansvar
Det er styret i Folkestyret som er ansvarlig for behandlingen av personvernet.

Informasjonskapsler
Vi bruker ikke informasjonskapsler (cookies) på websiden vår.
 


Medlemssystem
Vårt medlemssystem behandles av Wix (www.wix.com). Det er kun de personer som velger eller ønsker å bli medlem av Folkestyret - og som sender inn sine opplysninger til oss som blir lagret i vår kontakt- og medlemsdatabase.


I medlemssystemet registreres de opplysningene medlemmene selv oppgir ved innmelding og eventuelt senere, blant annet navn og fødselsdato. Betalingshistorikk over kontingent og eventuelle andre betalinger lagres også.

 

Hvert enkelt medlem kan selv redigere sine egne opplysninger og endre sine samtykker, for eksempel for om de vil motta nyhetsbrev eller ikke. Dette gjøres ved å logge seg inn på «logg inn» knappen på www.folkestyret.org.

 

Tilgang til medlemssystemet er nivåstyrt. Styrene i eventuelle lokale grupper vil ha tilgang til å se sine egne medlemmer lokalt.

Et begrenset antall personer sentralt har tilgang til hele medlemssystemet. Tilgang brukes i hovedsak for å bistå lokale tillitsvalgte og holde oversikt over kontingentinnbetaling, samt til å se på overordnet statistikk.

Opplysninger som kan knyttes til enkeltmedlemmer fjernes fra medlemssystemet når de aktivt melder seg ut, eller etter to år dersom de ikke har betalt kontingent.

Kontakt og innsyn
Alle som er registrert i Folkestyret sitt medlemssystem kan få innsyn i egne registrerte opplysninger ved henvendelse via epost til kontakt@folkestyret.org. For å sikre at informasjon ikke utleveres til uvedkommende, gjør vi oppmerksom på at du må kunne identifiseres tilstrekkelig før vi kan utlevere opplysninger om deg.

Lese mer om regelverket?
Datatilsynets oppgave er å sørge for at personregelverket følges i Norge. På Datatilsynets nettsider kan du lese mer om hvilke rettigheter du har, hvordan personopplysninger skal behandles, og hvordan du kan eventuelt kan klage.

Gi oss en tilbakemelding?

Dersom du har tilbakemeldinger på Folkestyrets personvernpolicy eller vår behandling av personopplysninger, ber vi deg ta kontakt på kontakt@folkestyret.org
 

bottom of page