top of page
flower-meadow-g3ae4f2d13_1920.jpg

VALGET 2023:
BLI EKTE FOLKEVALGT
Meld deg som listekandidat her

Invitasjon til felles valglister i 2023:
Folkestyret tilbyr en plattform for enkeltindivider og grupper som ønsker å stille til valg uten å være tilknyttet et politisk parti.

 

Vi har mange ildsjeler, aksjonsgrupper og nyoppstartede partier i Norge som jobber overlappende for et ekte folkestyre . La oss slå oss sammen for å få mye større gjennomslagskraft gjennom felles valglister i 2023. 

Sammen kan vi bryte lydmuren og bidra til å innføre et ekte folkestyre i Norge. De 10 prinsippene for et ekte folkestyre må bli representert av listekandidater som stiller seg bak intensjonen i disse prinsippene. Folkestyret er nøytrale i alle andre politiske saker.

10 demokratiske prinsipper

  1. Mennesket eier seg selv og er suveren i egen kropp og sinn

  2. Mennesket har eiendomsrett og eier samfunnet sammen

  3. Menneskets grunnleggende individuelle behov ivaretas av samfunnet

  4. Den demokratiske makten har sitt sete hos individet

  5. Samfunnet styres av folket gjennom en desentralisert styreform

  6. Myndighetene er underlagt folket

  7. Demokratisk makt i samfunnet kan ikke overføres ut av landet

  8. Demokratisk makt i samfunnet som allerede er ført ut av landet tilbakeføres

  9. Naturressursene eies av folket - og kan ikke selges til andre

  10. Naturens regenerative egenskaper og helhet er vårt livsgrunnlag og skal beskyttes

Folkestyrets rolle:


Folkestyret er en interesseorganisasjon som jobber for å innføre et ekte folkestyre basert på prinsippene om ekte demokrati. Folkestyret er ikke et politisk parti og er partipolitisk nøytrale. Det er derfor ikke organisasjonen Folkestyret selv som stiller valglister.

Folkestyret støtter derimot opp om individer og grupper som finner sammen rundt de 10 prinsippene og ønsker å stille til valg i sin kommune eller fylke med uavhengige valglister. Disse listene vil være selvorganiserte. 

Listekandidatenes rolle:


1) Villig til å bli uavhengig folkevalgt i sin kommune eller fylke

2) Bidra til en selvorganisert valgliste for sin kommune/fylke 

3) Bidra til å samle inn støtte-underskrifter for valglisten (2% av innbyggerne, maks 300 i kommuner og 500 i fylker)  

4) Bidra i "valgkampen"

5) Holde hovedfokus på de ti demokratiske prinsipper  


BLI LISTEKANDIDAT


BLI MED I GRUPPER

 

Folkestyret-medlemmer, listekandidater og frivillige møtes og samarbeider i Folkestyrets grupper på Telegram. Trykk på linkene og bli med i gruppene som passer best for deg. 

 

Folkestyret-kanalen Norge 
Her får du oppdaterte nyheter og info fra Folkestyret.

Listekandidat-gruppen 
Her samles alle som er listekandidater for samarbeid og erfaringsoverføring.

Frivillig-gruppen 
Bli med
dersom du vil bidra i Folkestyrets arbeid eller i valgkamp og støtte listekandidater. 

Trykk på linken for ditt fylke på kartet for å være med i gruppen i ditt nærområde. Senere vil vi også opprette grupper for enkelte kommuner. 


MØTEROMMET

 

Her er Folkestyrets møterom. Du trenger ikke å laste ned noen app. Kun skrive navnet ditt og banke på for å komme inn.

Det kommer til å bli satt opp jevnlige møter for listekandidater, frivillige, medlemmer og arbeidsgrupper i dette rommet for informasjon og samarbeid.

Skjermbilde 2022-11-12 kl. 13.03.39.png
bottom of page