top of page
flower-meadow-g3ae4f2d13_1920.jpg

VÅRT FORMÅL

Folkestyret oppfordrer hele Norges demos til å samles i EN folkebevegelse for å innføre ekte demokrati i Norge. Det spiller ingen rolle hvilken politisk retning du har eller om du er medlem i et politisk parti. Vi er partipolitisk nøytrale. Bli medlem eller still til valg i din kommune. Du er viktig i en avgjørende tid! 

10 demokratiske prinsipper

 1. Mennesket eier seg selv og er suveren i egen kropp og sinn

 2. Mennesket har eiendomsrett og eier samfunnet sammen

 3. Menneskets grunnleggende individuelle behov ivaretas av samfunnet

 4. Den demokratiske makten har sitt sete hos individet

 5. Samfunnet styres av folket gjennom en desentralisert styreform

 6. Myndighetene er underlagt folket

 7. Demokratisk makt i samfunnet kan ikke overføres ut av landet

 8. Demokratisk makt i samfunnet som allerede er ført ut av landet tilbakeføres

 9. Naturressursene eies av folket - og kan ikke selges til andre

 10. Naturens regenerative egenskaper og helhet er vårt livsgrunnlag og skal beskyttes

Formålsparagraf:

Folkestyret er en frittstående interesseorganisasjon med formål å styrke demokratiet og individets frihet gjennom å innføre et mer desentralisert folkestyre i Norge. Folkestyret ønsker å være en pådriver for at dette skjer ved å tilrettelegge for utvikling og samarbeid mellom ulike initiativ.

 

Folkestyret som organisasjon er politisk og religiøst nøytralt.

 

Folkestyret bygger på følgende grunnleggende prinsipper:

 

 1. Mennesket eier seg selv og er suveren i egen kropp og sinn

 2. Mennesket har eiendomsrett og eier samfunnet sammen

 3. Menneskets grunnleggende individuelle behov ivaretas av samfunnet

 4. Den demokratiske makten har sitt sete hos individet

 5. Samfunnet styres av folket gjennom en desentralisert styreform

 6. Myndighetene er underlagt folket

 7. Demokratisk makt i samfunnet kan ikke overføres ut av landet

 8. Demokratisk makt i samfunnet som allerede er ført ut av landet tilbakeføres

 9. Naturressursene eies av folket - og kan ikke selges til andre

 10. Naturens regenerative egenskaper og helhet er vårt livsgrunnlag og skal beskyttes

 

I et ekte demokrati står mennesket, med fri vilje til å bygge eget liv, i sentrum. Fellesskapet av mennesker eier og har makten i samfunnet. Makten kommer nedenfra og utgjør summen av individenes stemmer. Representasjon kan skje gjennom personlig og midlertidig fullmakt - som kan trekkes tilbake av individet når som helst og uten grunn. 

Med dagens system er den demokratiske makten i ferd med å forsvinne ut av folkets hender og ut av landet gjennom sentralisering av demokratisk og økonomisk makt. Makten forvaltes i stadig større grad av multinasjonale virksomheter, overnasjonale institusjoner og en sentralisert mediebransje. Samfunnsutviklingen har gradvis gjort det lettere å korrumpere og påvirke gjennom ikke-demokratisk makt. Dette er tydelige tegn på et dysfunksjonelt og selvdestruktivt system som er blitt for komplekst og derfor trenger å revitaliseres til det beste for individet, samfunnet og vår planet.

Folkestyret ønsker å samle mennesker som er opptatt av å styrke demokrati, åpenhet, reelle fakta, ytringsfrihet, skaperkraft, naturrett og menneskerettigheter. Vi vil utgjøre en motvirkende kraft til økende sentralisering av makt og bruk av kontroll, overvåking og innskrenket individuell frihet.

Summen av individenes kunnskap og innsikt gir menneskeheten uante muligheter til å skape et bedre samfunn på alle måter.

Folkestyret skal jobbe for å skape en nasjonal og global folkebevegelse med en kunnskapsrik spydspiss. Dette arbeidet vil kreve utvikling av metodiske og teknologiske verktøy, som også vil kunne nyttes i et desentralisert demokratisk samfunnssystem.

Folkestyret ser det som viktig at alle samfunn, spesielt i den tredje verden, får tilbakeført eierskapet til sine lokale naturressurser.

.

bottom of page