top of page
flower-meadow-g3ae4f2d13_1920.jpg

OM FOLKESTYRET

Styret:

Styret består av ....

Årsmøte: 

Spørsmål og svar:

Hva vil et medlemskap inkludere?

Først og fremst vil ditt medlemsskap gi en stemme for det ekte demokratiet, slik som skissert i formålet. (Folkestyret vil ikke engasjere seg i generell politisk debatt i og med at vi er politisk nøytral.) Etterhvert som vi får nok ressurser, vil vi sende ut nyhetsbrev og invitasjoner til arrangementer som du kan delta på.

Kandidat til styreverv?

Er du eller noen du kjenner en god kandidat for å sitte i Folkestyrets styre? Det er fremdeles åpne plasser for den riktige sammensetningen av sterke ressurser. Ta kontakt eller tips oss på kontakt@folkestyret.org.

Hvordan er vedtektene til Folkestyret?

Folkestyrets vedtekter er registrert i Brønnøysundregistrene og finnes her.

Hvordan har Folkestyret tenkt å vinne frem sin sak?

På kort sikt ønsker vi å rekruttere alle som støtter formålet som medlemmer. Med en stor medlemsmasse blir vi en kraftfull folkebevegelse og en maktfaktor i den offentlige debatten rundt et ekte folkestyre. Vi vil etterhvert som vi får bygget en organisasjon av frivillige ressurser, engasjere oss i stadig flere relevante saker. Dersom det etterhvert viser seg nødvendig for å kunne oppnå formålet, kan det vurderes å opprette et politisk parti som jobber med samme formål. Medlemmer får i så fall muligheten til å velge om de vil fortsette eller avslutte sitt medlemskap. Det viktigste på kort sikt er å bli en stor medlemsmasse som står samlet rundt formålet.

Kan jeg bidra med en gave?

Ja, det kan du og det vil vi være utrolig takknemlige for. Pengegaver kan vippses på 738987 og vil kunne bidra til at arbeidet vårt når ut til flere.

Kan jeg være medlem selv om jeg er medlem i et politisk parti?

Absolutt. Folkestyret er ikke et politisk parti. Vi har ikke noe politisk partiprogram fordi vi jobber kun med å forbedre selve grunnlaget for et godt folkestyre og demokrati. Folkestyret er en interesseorganisasjon som samler alle som vil forsterke folkestyret.

Hvordan oppsto Folkestyret?

Idéen bak Folkestyret ble til etter at den folkevalgte politikeren Susanne Heart innså at svært lite makt egentlig lå hos folket, slik det skal i et ekte demokrati, og at noe burde gjøres for å forsterke selve måten demokratiet er organisert på. Erfaringen fra innsiden av det demokratiske system, gjennom å ha vært folkevalgt i over 6 år (noe de færreste får sjans til å se og erfare) førte til mye frustrasjon. Nyttårsaften 2018 lanserte hun det demokratiske initiativet EtiskDemokrati.no og i 2020 ble det en TEDx-talk om desentralisert demokrati kalt "Spaceship Earth". I starten av 2022 presenterte Susanne idéen om Folkestyret til Christian Middelthon og Haakon Ørland som også hadde vært engasjert i samme tema. Sammen stiftet de tre Folkestyret som en interesseorganisasjon den 18. februar 2022. Alle tre bidrar som frivillige for Folkestyret.

Jeg ønsker å bidra, hva gjør jeg?

Vi trenger frivillige til å utføre mange ulike oppgaver. Det kan være alt fra organisasjonsarbeid, arrangementer, kommunikasjonsarbeid, sosiale medier, web, medlemskontakt, skrivearbeid, jobbing med ulike saker og mye mer. Kjenner du at du har lyst til å bidra, ta kontakt på frivillig@folkestyret.org så blir vi veldig glad :) Bli med på laget!

bottom of page