top of page
Makten ligger hos folket
flower-meadow-g3ae4f2d13_1920.jpg

VALGET 2023:
VI SAMLER OSS
Bli med som medlem eller listekandidat

Folkestyret oppfordrer hele Norges demos til å samles i EN folkebevegelse for å innføre ekte demokrati i Norge. Det spiller ingen rolle hvilken politisk retning du har eller om du er medlem i et politisk parti. Vi er partipolitisk nøytrale. Bli medlem eller still til valg i din kommune. Du er viktig i en avgjørende tid! 

 
Invitasjon til felles valglister i 2023:
Folkestyret tilbyr en plattform for enkeltindivider og grupper som ønsker å stille til valg uten å være tilknyttet et politisk parti.

 

Vi har mange ildsjeler, aksjonsgrupper og nyoppstartede partier i Norge som jobber overlappende for et ekte folkestyre. La oss slå oss sammen for å få mye større gjennomslagskraft gjennom felles valglister i 2023. 

Sammen kan vi bryte lydmuren og bidra til å innføre et ekte folkestyre i Norge. De 10 prinsippene for et ekte folkestyre må bli representert av listekandidater som stiller seg bak intensjonen i disse prinsippene. Folkestyret som organisasjon er nøytrale i alle andre politiske saker. Tendensene til stadig mer sentralisering av ikke-demokratisk makt ut av landet og ut av folkets hender krever en sterk motstemme. Derfor må vi samles nå før det er for sent.

Folkestyret er en interesseorganisasjon som jobber for å innføre et ekte folkestyre basert på prinsippene om ekte demokrati. Folkestyret er ikke et politisk parti og er partipolitisk nøytrale. Det er derfor ikke organisasjonen Folkestyret selv som stiller valglister.

Folkestyret støtter derimot opp om individer og grupper som finner sammen rundt de 10 prinsippene og ønsker å stille til valg i sin kommune eller fylke med uavhengige valglister. Disse listene vil være selvorganiserte. 

10 demokratiske prinsipper

  1. Mennesket eier seg selv og er suveren i egen kropp og sinn

  2. Mennesket har eiendomsrett og eier samfunnet sammen

  3. Menneskets grunnleggende individuelle behov ivaretas av samfunnet

  4. Den demokratiske makten har sitt sete hos individet

  5. Samfunnet styres av folket gjennom en desentralisert styreform

  6. Myndighetene er underlagt folket

  7. Demokratisk makt i samfunnet kan ikke overføres ut av landet

  8. Demokratisk makt i samfunnet som allerede er ført ut av landet tilbakeføres

  9. Naturressursene eies av folket - og kan ikke selges til andre

  10. Naturens regenerative egenskaper og helhet er vårt livsgrunnlag og skal beskyttes


BLI MEDLEM

Ingen produkter


BLI LISTEKANDIDAT

Støtter du intensjonen bak Folkestyrets 10 prinsipper og er samtidig villig til eller nysgjerrig på å bli folkevalg? Din kommune og fylke trenger deg. Send inn skjemaet under og bli med i gruppen på Telegram. Veien blir til mens vi går.

Listekandidatenes rolle:

1) Villig til å bli uavhengig folkevalgt i sin kommune eller fylke

2) Bidra til en selvorganisert valgliste for sin kommune/fylke 

3) Bidra til å samle inn støtte-underskrifter for valglisten (2% av innbyggerne, maks 300 i kommuner og 500 i fylker)  

4) Bidra i "valgkampen"

5) Villig til å jobbe for å innføre de ti demokratiske prinsippene  


HER SAMLES VI

 

Folkestyret-medlemmer, listekandidater og frivillige møtes og samarbeider i Folkestyrets grupper på Telegram. Trykk på linkene og bli med i gruppene som gjelder deg. 

 

Folkestyret-kanalen Norge 
Her får du oppdaterte nyheter og info fra Folkestyret.

Listekandidat-gruppen 
Her samles alle som er listekandidater for samarbeid og erfaringsoverføring.

Frivillig-gruppen 
Bli med
dersom du vil bidra i Folkestyrets arbeid eller i valgkamp og støtte listekandidater. 

Trykk på linken for ditt fylke på kartet for å være med i gruppen i ditt nærområde. Senere vil vi også opprette grupper for enkelte kommuner. 


MØTEROMMET

 

Her er Folkestyrets møterom. Du trenger ikke å laste ned noen app. Kun skrive navnet ditt og banke på for å komme inn.

Det kommer til å bli satt opp jevnlige møter for listekandidater, frivillige, medlemmer og arbeidsgrupper i dette rommet for informasjon og samarbeid.

Skjermbilde 2022-11-12 kl. 13.03.39.png

Ønsker du å bidra som frivillig i Folkestyret? 


Vi er en ny organisasjon som trenger hjelp til det meste og kommer til å etablere arbeidsgrupper som kan jobbe med både tekniske løsninger, kommunikasjon, organisasjon og mye mer. 

Ta kontakt med oss. Vi gleder oss til å høre fra deg.

frivillig@folkestyret.org

Nyhetssaker: