top of page
- mer makt til folket

Det trengs styrking av demokrati og individets frihet. Makten er i ferd med å renne ut av folkets hender
Det er på tide å
samle oss.
Bli
medlem i Folkestyret.

Dette er det vi tror på:

Vi er mange som er blitt opptatt av ekte demokrati, menneskerettigheter og ytringsfrihet i disse dager. Det som skjer i verden rører ved noe fundamentalt i oss mennesker. I forhold til politikk generelt er vi garantert ikke enige om alt, men det må ikke hindre oss i å stå sammen i dette. Folkestyret tilbyr derfor en felles prinsipp-plattform som vi kan samles om for å utgjøre en forskjell. For hvert medlem blir vi sterkere.
 Folkestyrets formål:

 

Folkestyret er en frittstående interesseorganisasjon med formål å styrke demokratiet og individets frihet gjennom å innføre et mer desentralisert folkestyre i Norge. Folkestyret ønsker å være en pådriver for at dette skjer ved å tilrettelegge for utvikling og samarbeid mellom ulike initiativ.

 

Folkestyret som organisasjon er partipolitisk og religiøst nøytralt.

 

Folkestyret bygger på følgende grunnleggende prinsipper:

  1. Mennesket eier seg selv og er suveren i egen kropp og sinn

  2. Mennesket har eiendomsrett og eier samfunnet sammen

  3. Menneskets grunnleggende individuelle behov ivaretas av samfunnet

  4. Den demokratiske makten har sitt sete hos individet

  5. Samfunnet styres av folket gjennom en desentralisert styreform

  6. Myndighetene er underlagt folket

  7. Demokratisk makt i samfunnet kan ikke overføres ut av landet

  8. Demokratisk makt i samfunnet som allerede er ført ut av landet tilbakeføres

  9. Naturressursene eies av folket - og kan ikke selges til andre

  10. Naturens regenerative egenskaper og helhet er vårt livsgrunnlag og skal beskyttes

 

I et ekte demokrati står mennesket, med fri vilje til å bygge eget liv, i sentrum. Fellesskapet av mennesker eier og har makten i samfunnet. Makten kommer nedenfra og utgjør summen av individenes stemmer. Representasjon kan skje gjennom personlig og midlertidig fullmakt - som kan trekkes tilbake av individet når som helst og uten grunn. 

Med dagens system er den demokratiske makten i ferd med å forsvinne ut av folkets hender og ut av landet gjennom sentralisering av demokratisk og økonomisk makt. Makten forvaltes i stadig større grad av multinasjonale virksomheter, overnasjonale institusjoner og en sentralisert mediebransje. Samfunnsutviklingen har gradvis gjort det lettere å korrumpere og påvirke gjennom ikke-demokratisk makt. Dette er tydelige tegn på et dysfunksjonelt og selvdestruktivt system som er blitt for komplekst og derfor trenger å revitaliseres til det beste for individet, samfunnet og vår planet.

 

Folkestyret ønsker å samle mennesker som er opptatt av å styrke demokrati, åpenhet, reelle fakta, ytringsfrihet, skaperkraft, naturrett og menneskerettigheter. Vi vil utgjøre en motvirkende kraft til økende sentralisering av makt og bruk av kontroll, overvåking og innskrenket individuell frihet.

Summen av individenes kunnskap og innsikt gir menneskeheten uante muligheter til å skape et bedre samfunn på alle måter.

 

Folkestyret skal jobbe for å skape en nasjonal og global folkebevegelse med en kunnskapsrik spydspiss. Dette arbeidet vil kreve utvikling av metodiske og teknologiske verktøy, som også vil kunne nyttes i et desentralisert demokratisk samfunnssystem.

 

Folkestyret ser det som viktig at alle samfunn, spesielt i den tredje verden, får tilbakeført eierskapet til sine lokale naturressurser.

Støtt arbeidet:
VIPPS 738987
Bank 3626.32.86094

Slik blir du medlem:

Medlemskap i Folkestyret er åpent for alle innbyggere i Norge over 16 år, uavhengig av politisk eller religiøs overbevisning. Folkestyret er en ikke-voldelig organisasjon og medlemmer som bryter dette vil bli ekskludert. Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i organisasjonen.

Medlemskapet koster kr 100 per år.

Støtt arbeidet:
VIPPS 738987
Bank 3626.32.86094

Ønsker du å bidra som frivillig i Folkestyret? 


Vi er en ny organisasjon som trenger hjelp til det meste og kommer til å etablere arbeidsgrupper som kan jobbe med både tekniske løsninger, kommunikasjon, organisasjon og mye mer. 

Ta kontakt med oss. Vi gleder oss til å høre fra deg.

kontakt@folkestyret.org

Spørsmål og svar:

Hva vil et medlemskap inkludere?

Først og fremst vil ditt medlemsskap gi en stemme for det ekte demokratiet, slik som skissert i formålet. (Folkestyret vil ikke engasjere seg i generell politisk debatt i og med at vi er politisk nøytral.) Etterhvert som vi får nok ressurser, vil vi sende ut nyhetsbrev og invitasjoner til arrangementer som du kan delta på.

Kandidat til styreverv?

Er du eller noen du kjenner en god kandidat for å sitte i Folkestyrets styre? Det er fremdeles åpne plasser for den riktige sammensetningen av sterke ressurser. Ta kontakt eller tips oss på kontakt@folkestyret.org.

Jeg ønsker å bidra, hva gjør jeg?

Vi trenger frivillige til å utføre mange ulike oppgaver. Det kan være alt fra organisasjonsarbeid, arrangementer, kommunikasjonsarbeid, sosiale medier, web, medlemskontakt, skrivearbeid, jobbing med ulike saker og mye mer. Kjenner du at du har lyst til å bidra, ta kontakt på kontakt@folkestyret.org så blir vi veldig glad :) Bli med på laget!

Hvordan har Folkestyret tenkt å vinne frem sin sak?

På kort sikt ønsker vi å rekruttere alle som støtter formålet som medlemmer. Med en stor medlemsmasse blir vi en kraftfull folkebevegelse og en maktfaktor i den offentlige debatten rundt et ekte folkestyre. Vi vil etterhvert som vi får bygget en organisasjon av frivillige ressurser, engasjere oss i stadig flere relevante saker. Dersom det etterhvert viser seg nødvendig for å kunne oppnå formålet, kan det vurderes å opprette et politisk parti som jobber med samme formål. Medlemmer får i så fall muligheten til å velge om de vil fortsette eller avslutte sitt medlemskap. Det viktigste på kort sikt er å bli en stor medlemsmasse som står samlet rundt formålet.

Kan jeg bidra med en gave?

Ja, det kan du og det vil vi være utrolig takknemlige for. Pengegaver kan vippses på 738987 og vil kunne bidra til at arbeidet vårt når ut til flere.

Hvordan er vedtektene til Folkestyret?

Folkestyrets vedtekter er registrert i Brønnøysundregistrene og finnes her.

Hvordan oppsto Folkestyret?

Idéen bak Folkestyret ble til etter at den folkevalgte politikeren Susanne Heart innså at svært lite makt egentlig lå hos folket, slik det skal i et ekte demokrati, og at noe burde gjøres for å forsterke selve måten demokratiet er organisert på. Erfaringen fra innsiden av det demokratiske system, gjennom å ha vært folkevalgt i over 6 år (noe de færreste får sjans til å se og erfare) førte til mye frustrasjon. Nyttårsaften 2018 lanserte hun det demokratiske initiativet EtiskDemokrati.no og i 2020 ble det en TEDx-talk om desentralisert demokrati kalt "Spaceship Earth". I starten av 2022 presenterte Susanne idéen om Folkestyret til Christian Middelthon og Haakon Ørland som også hadde vært engasjert i samme tema. Sammen stiftet de tre Folkestyret som en interesseorganisasjon den 18. februar 2022. Alle tre bidrar som frivillige for Folkestyret.

Vil det bli etablert lokale grupper?

Etterhvert som medlemsmassen vokser vil det bli behov for lokale lag og grupper. Men først må vi få på plass en stor medlemsmasse og en stab av frivillige. Dersom du er interessert i å være en drivkraft for et lokallag, meld gjerne din interesse på kontakt@folkestyret.org så sender vi oppskrift og eventuelt søknadspapirer når tiden er klar. 

Kan jeg være medlem selv om jeg er medlem i et politisk parti?

Absolutt. Folkestyret er ikke et politisk parti. Vi har ikke noe politisk partiprogram fordi vi jobber kun med å forbedre selve grunnlaget for et godt folkestyre og demokrati. Folkestyret er en interesseorganisasjon som samler alle som vil forsterke folkestyret.

bottom of page