top of page
flower-meadow-g3ae4f2d13_1920.jpg

SYSTEMET ER KORRUPT

MAKTEN TILBAKE TIL FOLKET 

Systemene vi har organisert samfunnet på har i stor grad blitt korrumpert og tjener ikke lenger folket de var satt til å tjene. Det har vært for lett å påvirke både folkevalgte organ, myndigheter, media og forskningen til å tjene andre interesser enn folkets. 

Det er på tide at folket tar makten tilbake og innfører ekte folkestyre. 

Folkestyret er en parti-nøytral interesseorganisasjon. 

Bli med på laget du også!

Ingen produkter

Våre 10 demokratiske prinsipper

  1. Mennesket eier seg selv og er suveren i egen kropp og sinn

  2. Mennesket har eiendomsrett og eier samfunnet sammen

  3. Menneskets grunnleggende individuelle behov ivaretas av samfunnet

  4. Den demokratiske makten har sitt sete hos individet

  5. Samfunnet styres av folket gjennom en desentralisert styreform

  6. Myndighetene er underlagt folket

  7. Demokratisk makt i samfunnet kan ikke overføres ut av landet

  8. Demokratisk makt i samfunnet som allerede er ført ut av landet tilbakeføres

  9. Naturressursene eies av folket - og kan ikke selges til andre

  10. Naturens regenerative egenskaper og helhet er vårt livsgrunnlag og skal beskyttes

bottom of page