top of page
Erlend Bolstad Raa 2.JPG

Erlend Bolstad Raa

1. kandidat Bergen

3. kandidat Vestland

Født 2000, Bergen, høydehopper og skredder

"Politikerne representerer ikke lenger det norske folk, men fremmer heller globalistiske interesser!"

Jeg stiller til valg for Folkestyret fordi jeg føler meg hjelpeløs som borger under den politiske sentraliseringsprosessen som tar sted i Norge i dag - hvor vi deler vekk suvereniteten vår til EU, WHO, FN, NATO og andre aktører. Ved å følge med på tendensene i samfunnsutviklingen er det tydelig for meg, og også stadig flere andre norske borgere, at politikerne ikke lenger representerer og støtter det norske folk, men heller fremmer globalistiske interesser for "sitt eget beste".

Video kommer

Stem meg frem dersom du har tillit til at jeg kan gjøre en god jobb for et bedre folkestyre!

Den nederlandske statsministeren Mark Rutte uttalte under WEF sitt Davos-møte for noen år siden at "den beste måten å hjelpe nasjonalstaten er ved internasjonalt samarbeid". I mitt hode fremstår det fullstendig omvendt. Den beste og eneste måten å løfte nasjonalstaten på er å fremme nasjonale interesser for folket sitt beste. Derfor skal norsk næringsliv styrkes og uavhengigheten vår tas tilbake gjennom at nordmenn får det bedre. Dersom nordmenn får det bedre, øker sjansen på sikt til at europeere og andre folkeslag også får det bedre. Vi behøver et Norge hvor det politiske systemet legger til rette for at folket har råderett over eget liv, hvor man like gjerne kan bo i distriktet som i byene og bilen er et fremkomstmiddel som alle har råd til å bruke. Frihet til bevegelse, å ytre seg, familieliv, og eiendom bør beskyttes av staten fremfor alt annet. Jeg lever i dag i et Norge hvor vi står i fare for å miste disse frihetene i større og større grad, og jeg klarer ikke lenger bare å stå på sidelinjen å se det skje.

Disse demokratiske prinsippene betyr mest for meg:

Det første prinsippet jeg la merke til ved Folkestyret var prinsipp nr. 7, at demokratisk makt i samfunnet ikke skal føres ut av landet. Etter at Ingvild Kjerkol og Norge i mai i år sa ja til å overgi Norges helsepolitiske makt til WHO, vil i prinsippet Norge kunne stenges på minuttet dersom WHO mener det er det rette å gjøre. Vedtaket skal endelig bestemmes i mai 2024 og dersom det skjer kan Norge gjøres om til et helsediktatur når WHO skulle bestemme det. Det andre prinsippet jeg syns er viktig å trekke frem er naturligvis det 8. prinsippet, som sier at demokratisk makt som allerede er ført ut av landet, skal føres tilbake igjen. Det tredje prinsippet jeg vektlegger sterkt er prinsipp nr. 2, at mennesket har eiendomsrett og skal forvalte fellesskapet sammen. Internasjonale organisasjoner som WEF har forespeilet at vi i 2030 lever i en verden hvor "you will own nothing and be happy". Til likhet, uttalte Karl Marx en gang at man kunne oppsummere kommunisme i en setning; "avskaffelse av privat eiendom". Vi står overfor et globalt kommunistisk dystopi hvis folket ikke krever tilbake makten og suvereniteten snarest!

Disse endringene ønsker jeg å gjennomføre lokalt:  

1. Jeg ønsker å arrangere offentlige debatter i Bergen hvor kommunen står for regi og det er gratis adgang. Debattene bør handle om temaer som moral, individuelt ansvar og utvikling, familieliv og samfunnsvekst. 

 

2. Jeg ønsker å bidra til at eiendomsskatten blir avskaffet. Et individ i Norge har rett til å eie egen bolig uten at staten skal skattlegge dem for det.

 

3. Jeg vil at yrkesfaglig utdanning skal satses på slik at det kan få et løft etter den skandaløse reformen av 1994. Det norske samfunnet bør ikke være avhengig av å leie inn utenlandske arbeidere for å kunne bygge og utbedre landets infrastruktur. Det tjener både det norske og det lokale næringslivet.

bottom of page