top of page
flower-meadow-g3ae4f2d13_1920.jpg

Oslo listen

(mer info kommer)

10 demokratiske prinsipper

  1. Mennesket kan ikke eies av andre og er suveren i egen kropp og sinn

  2. Mennesket har eiendomsrett og forvalter fellesskapet sammen

  3. Menneskets behov som ivaretas av samfunnet tilpasses individuelt

  4. Den demokratiske makten har sitt sete hos individet

  5. Samfunnet styres av folket gjennom en desentralisert styreform

  6. Myndighetene er underlagt folket

  7. Demokratisk makt i samfunnet kan ikke overføres ut av landet

  8. Demokratisk makt i samfunnet som allerede er ført ut av landet tilbakeføres

  9. Rettighetene til naturressursene eies av folket - og kan ikke selges til andre

  10. Naturens regenerative egenskaper og helhet er vårt livsgrunnlag og skal beskyttes

flower-meadow-g3ae4f2d13_1920.jpg
bottom of page