top of page
bekky-bekks-N6yqlPqURR4-unsplash.jpg

Folkets egen verktøykasse for å delta i demokratiet.

10 demokratiske prinsipper

 1. Mennesket kan ikke eies av andre og er suveren i egen kropp og sinn

 2. Mennesket har eiendomsrett og forvalter fellesskapet sammen

 3. Menneskets behov som ivaretas av samfunnet tilpasses individuelt

 4. Den demokratiske makten har sitt sete hos individet

 5. Samfunnet styres av folket gjennom en desentralisert styreform

 6. Myndighetene er underlagt folket

 7. Demokratisk makt i samfunnet kan ikke overføres ut av landet

 8. Demokratisk makt i samfunnet som allerede er ført ut av landet tilbakeføres

 9. Rettighetene til naturressursene eies av folket - og kan ikke selges til andre

 10. Naturens regenerative egenskaper og helhet er vårt livsgrunnlag og skal beskyttes

sabrina-bronzi-89-5Z3PC_zU-unsplash.jpg
Skjermbilde 2023-07-11 kl. 21.04.28.png

STØTT OSS!

Forutsetninger for et godt folkestyre

 1. Media frigjøres fra interesse-påvirkning for å kunne tjene folket med nøytral informasjon.

 2. Forskningen frigjøres fra interesse-påvirkning for å kunne tjene folket med nøytral kunnskap. 

 3. Personlige data tilbakeføres under personlig kontroll.

 4. Helsevesenet frigjøres fra farmasøytisk industri for å kunne levere helhetlig og regenerativ helse.

 5. Partileddets betydning svekkes for å knytte folkevalgte representanter mer direkte til folket.

 6. Det gjennomføres flere folkeavstemminger der folket får reell makt.

 7. Vedtak i samfunnet gjøres så lokalt og nært folk som mulig, i en desentralisert styreform.

 8. Man velger internasjonalt samarbeid istedenfor global styring.

 9. Pengesystemet er for og av folket og forankres i reelle verdier.

bottom of page