top of page
flower-meadow-g3ae4f2d13_1920.jpg

Folkestyret har ingen politisk program og dermed ingen meninger som alle må slutte seg til. Men vi kan resonnere oss fram til ulike standpunkt basert på Folkestyrets 10 prinsipper. Her er noen eksempler.

HVA MENER - nye.001.png
Politisk verksted rund.001.png
HVA MENER - nye.003.png

10 prinsipper

 1. Mennesket kan ikke eies av andre og er suveren i egen kropp og sinn

 2. Mennesket har eiendomsrett og forvalter fellesskapet sammen

 3. Menneskets behov som ivaretas av samfunnet tilpasses individuelt

 4. Den demokratiske makten har sitt sete hos individet

 5. Samfunnet styres av folket gjennom en desentralisert styreform

 6. Myndighetene er underlagt folket

 7. Demokratisk makt i samfunnet kan ikke overføres ut av landet

 8. Demokratisk makt i samfunnet som allerede er ført ut av landet tilbakeføres

 9. Rettighetene til naturressursene eies av folket - og kan ikke selges til andre

 10. Naturens regenerative egenskaper og helhet er vårt livsgrunnlag og skal beskyttes

  Opphav: Susanne Heart

flower-meadow-g3ae4f2d13_1920.jpg
bottom of page