top of page
flower-meadow-g3ae4f2d13_1920.jpg

Lyst å bli medlem?

Bli med å utgjør en motvirkende kraft til økende sentralisering av makt og bruk av kontroll, overvåking og innskrenket individuell frihet. Vi oppfordrer hele Norges demos til å samles i en folkebevegelse for å innføre ekte demokrati i Norge. Det spiller ingen rolle hvilken politisk retning du har eller om du er medlem i et politisk parti. Vi er partipolitisk nøytrale. Det eneste du trenger å være enig i er de 10 prinsippene og betale medlemskontingenten. 

10 prinsipper

 1. Mennesket kan ikke eies av andre og er suveren i egen kropp og sinn

 2. Mennesket har eiendomsrett og forvalter fellesskapet sammen

 3. Menneskets behov som ivaretas av samfunnet tilpasses individuelt

 4. Den demokratiske makten har sitt sete hos individet

 5. Samfunnet styres av folket gjennom en desentralisert styreform

 6. Myndighetene er underlagt folket

 7. Demokratisk makt i samfunnet kan ikke overføres ut av landet

 8. Demokratisk makt i samfunnet som allerede er ført ut av landet tilbakeføres

 9. Rettighetene til naturressursene eies av folket - og kan ikke selges til andre

 10. Naturens regenerative egenskaper og helhet er vårt livsgrunnlag og skal beskyttes

  ​Opphav: Susanne
  Heart

flower-meadow-g3ae4f2d13_1920.jpg
bottom of page